Međunarodna kulturna suradnja u 2022. (pregled sa stanjem u srpnju 2022.)


Međunarodna kulturna suradnja u 2022.  .pdf  (pregled sa stanjem u srpnju 2022.)
 

(pregled sa stanjem 25.4.2022.)

Članovi Kulturnog vijeća za međunarodnu kulturnu suradnju dr. sc. Goranka Horjan (predsjednica), Irena Kregar Šegota, prof. art.  Igor Lešnik, Dinko Telećan i Ana Marija Vrdoljak raspravljali su o prijedlozima koji su pristigli na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu, objavljen u rujnu 2021. godine, s rokom do 20. listopada 2021. Na Poziv za programe međunarodne kulturne suradnje zaprimljeno je 394 prijedloga.
 
Kulturno vijeće je odlučivalo o ukupno: 148 programa iz područja izvedbenih djelatnosti, 35 programa iz područja interdisciplinarne djelatnosti, 20 programa iz područja književnosti, 19 programa iz područja, 24 programa iz područja kulturne baštine, 56 programa iz područja kulturno-umjetničkog amaterizma, 37 programa iz područja vizualne umjetnosti, 25 programa iz područja muzeja i galerija, 6 programa iz područja novih medija, 20 programa za rezidencijalne programe, 4 programa iz područja EU projekata. Iz područja arhivskih djelatnosti nije bilo prijedloga.
 
Zbog posebne dinamike planiranja prijedlozi programa koji se odnose na međunarodnu kulturnu suradnju u 2022. godini prijavljivali su se u roku od 20. rujna do 20. listopada 2021. godine te se prijavljuju tijekom 2022. godine, a odluke o financiranju pristiglih prijava u 2022. godini se donose do iskorištenja sredstava.
 
Tako su donesene odluke za programe međunarodne kulturne suradnje zbog specifične dinamike realizacije spomenutih programa te održavanja programa kojima se ove godine obilježava 30. obljetnica međunarodnog priznanja Republike Hrvatske kao i prijedloga koje je već prethodno podržalo Ministarstvo kulture i medija, a koji se zbog epidemioloških ograničenja u pojedinim državama nisu mogli realizirati u prošloj godini.
 
Nakon formalne provjere te vrednovanja Kulturnog vijeća ministrica kulture i medija je donijela odluku o dodjeli potpore 311 programa međunarodne suradnje u ukupnom iznosu od 5.220.636,00 kn.
 
Epidemiološka situacija uzrokovana pandemijom bolesti COVID-19 kao i posljedice dvaju snažnih potresa, uz smanjenu mobilnost umjetnika i profesionalaca u području kulture, u prethodnoj kao i u ovoj godini donijele su sve izraženiju potrebu strateškog planiranja projekata u svim fazama, posebno u njihovoj provedbi i dostupnosti. Svi prijavitelji upućeni su da predlože programe koje je moguće realizirati uz primjenu epidemioloških preporuka i mjera, koristeći sve mogućnosti umrežavanja i suradnje sukladno specifičnosti svakoga područja za koje se program prijavljuje.
 
Pri stručnom vrednovanju podnesenih prijedloga, Kulturno vijeće primjenjivalo je sljedeće kriterije:
 
- kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa
- značaj programa za očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta
- primjena novih tehnologija, partnerstvo, koprodukcije i umrežavanje
- ekonomičnost i dugoročnost programa
- promicanje hrvatske kulture u svijetu i uključenost u europske i međunarodne kulturne mreže i projekte
- opći interes za kulturni razvitak kao i posebni interesi prema područjima obrazovanja, znanosti, gospodarstva, turizma, itd.
- promicanje programa za djecu i mlade
- sudjelovanje osoba s invaliditetom u programu te prilagođenost programa osobama s invaliditetom
- podrška jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u ostvarivanju programa
- podrška međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija u ostvarivanju programa
- financijska potpora iz drugih izvora.
 
Prema vrijednosnoj ocjeni cjelokupnog prijedloga koja se temeljila na evaluaciji svakog pojedinačnog programa predloženo je sufinanciranje po potprogramskim djelatnostima: