Odobreni programi zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine u 2022. (pregled sa stanjem u kolovozu 2022.)


Odobreni programi zaštite i očuvanja kopnene arheološke baštine u 2022. .pdf  (pregled sa stanjem u kolovozu 2022.)
 
 (pregled sa stanjem u travnju 2022.)

Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu za programe zaštite na kopnenoj arheološkoj baštini prijavljeno je 176 programa, a ukupna financijska potraživanja iznosila su 26.130.048,00 kuna.

Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva, procjene prioriteta i potreba nastalih nakon potresa u Zagrebu 22. ožujka 2020. i u Petrinji 29. prosinca 2020., a  u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture i medija za financiranje uvršteno je 10 programa u ukupnom iznosu od 1.750.000,00 kn.
 
Prijedlog financiranja programa donesen je na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske te je prijedlog odobren od ministrice kulture i medija.

 Programske aktivnosti provode se isključivo na području Republike Hrvatske, a prihvatljive vrste programa obuhvaćaju:
 
- arheološka istraživanja,
- izradu dokumentacije,
- izvođenje radova

Ocjena opravdanosti financiranja programa zaštite i očuvanja arheološke baštine donosi se prema sljedećim kriterijima:
- stupanj fizičke ugroženosti nalazišta i nalaza (osobito hitne intervencije),
- postojanje pravne zaštite lokaliteta (tijekom odobravanja programa ovaj kriterij ne može biti presudan ako je riječ o visokom stupnju ugroženosti nalazišta ili nalaza, a postupak pravne zaštite je u tijeku),
- izrada dokumentacije postojećeg stanja lokaliteta koji su istraženi, ali tehnička dokumentacija ne postoji ili nije cjelovita,
- izrada dokumentacije koja prethodi konzervatorsko-restauratorskim zahvatima,
- nastavak radova koji su u završnoj fazi, neovisno o stupnju ugroženosti,
- visok znanstveni značaj nalazišta i nalaza,
- postojanje sredstava sufinanciranja (osobito ako su znatno veća od sredstava koja se traže od MK),
- programi s prioritetne liste proizašle iz zajedničkog programa Vijeća Europe i Europske komisije,
- zastupljenost nalazišta s cijelog teritorija RH.