Književne manifestacije (pregled sa stanjem 17.3.2022.)


Književne manifestacije  .pdf  (pregled sa stanjem 17.3.2022.)
 

(pregled sa stanjem 28.1.2022.)

Programi književnih manifestacija u 2022. godini

Na Poziv za financiranje javnih potreba u kulturi RH u 2022. godini za programe književnih manifestacija zaprimljena je 241 prijava.
Sve prijavljene programe razmatralo je novoimenovano Kulturno vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost koje je radilo u sljedećem sastavu: Katica Mikulčić Matković, predsjednica; Iva Grgić Maroević, Andijana Kos-Lajtman, Evelina Rudan Kapec i Marko Gregur.

U okviru programa književnih manifestacija podržavaju se različiti programi koji književnost povezuju s povezuju različita područja kulture i umjetnosti u okviru književnih susreta, festivala, okruglih stolova i sajmova. U okviru ovog programa podržavaju se i književne nagrade te programi rezidencijalnih boravaka inozemnih autora i prevoditelja u Hrvatskoj. Kriteriji za vrednovanje bili su sljedeći:
  • Kontinuitet održavanja i povezanost sa značajnim imenima i događajima hrvatske književnosti, umjetnosti, povijesti i općenito kulture s ciljem očuvanja vlastitog kulturnog i jezičnog identiteta
  • Izvrsnost dosadašnjih rezultata i urednost u izvršavanju obaveza prema sudionicima i financijerima, odnosno prema Ministarstvu kulture i medija
  • Povezivanje hrvatske suvremene književnosti s međunarodnom scenom i stavljanje hrvatske kulture u međunarodni kulturni kontekst, uključujući i predstavljanja važnih svjetskih književnika i književnih trendova
  • Kvalitetne nove inicijative važne za vlastitu sredinu i suvremeni hrvatski književni kontekst

Na temelju prijedloga Kulturnog vijeća ministrica je donijela odluku o sufinanciranju 146 programa u ukupnom iznosu od 3.569.250,00 kn.

Pregled financiranih manifestacija po tipu programa:
S nositeljima odobrenih programa sklopit će se ugovori kojima će se regulirati obaveze korisnika i Ministarstva, a odobrenim sredstvima mogu se pokrivati sljedeći troškovi:
  • Honorari sudionicima i organizatorima programa
  • Smještaj i prijevoz sudionika
  • Oblikovanje i tisak radnih i promidžbenih materijala
  • Promidžba programa i medijska vidljivost
  • Troškovi prilagodbe pandemijskim uvjetima (higijenski uvjeti, elektronička prilagodba…)
  • Troškovi domjenka (do 15% odobrenog iznosa)