Potpora izdavanju časopisa (pregled sa stanjem 17.3.2022.)


Potpora izdavanju časopisa .pdf (pregled sa stanjem 17.3.2022.)
 

(pregled sa stanjem 28.1.2022.)

Programi časopisa i elektroničkih publikacija u 2022. godini

Na Poziv za financiranje javnih potreba u kulturi RH u 2022. godini za programe financiranja časopisa i elektroničkih publikacija pristiglo je ukupno 114 prijava. 37 prijava odnosilo se na financiranje elektroničkih publikacija.

Sve prijavljene programe razmatralo je novoimenovano Kulturno vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost koje je radilo u sljedećem sastavu: Katica Mikulčić Matković, predsjednica; Iva Grgić Maroević, Andijana Kos-Lajtman, Evelina Rudan Kapec i Marko Gregur.

Pri vrednovanju programa uz kvalitetu objavljenih sadržaja i kontinuitet izlaženja i financiranja, posebna se pozornost posvećivala redovitosti realizacije i distribucije koje su kod tiskanih časopisa ključni problem već dugi niz godina.

Ne temelju prijedloga Kulturnog vijeća ministrica je donijela odluku o sufinanciranju 66 programa u ukupnom iznosu od 3.133.000,00 kn.
Sufinanciraju se jedne novine za kulturu – Vijenac u izdanju Matice hrvatske najvećim odobrenim iznosom od 500.000,00 kn i još 41 tiskani časopis iz cijele Hrvatske (Bizovac, Drenovci, Dubrovnik, Đakovo, Koprivnica, Osijek, Sisak, Split i Zadar te Zagreb). Podržan je i rad 24 elektroničke publikacije koje pokrivaju različita područja kulture i umjetnosti – od književnosti, preko kazališta i glazbe, do filma i arhitekture.

S prijaviteljima čiji su programi odobreni sklopit će se ugovori o korištenju sredstava Ministarstva kojima će se regulirati obaveze korisnika i Ministarstva. Odobrena programska sredstva namijenjena su ponajprije za honorare suradnicima s ciljem osiguravanja što bolje kvalitete i raznovrsnosti objavljenih sadržaja te troškovima tiska i distribucije časopisa, odnosno elektroničkih publikacija kod kojih taj tehnički dio realizacije zahtijeva nešto manja ulaganja.

Radi kontinuiranog praćenja realizacije tijekom godine korisnici sredstava su dužni dostavljati po tri primjerka svakog objavljenog broja časopisa Ministarstvu (Služba za knjigu i nakladništvo) te po jedan primjerak članovima Vijeća. Adrese na koje se dostavljaju obavezni primjerci časopisa dostupne su na sljedećoj poveznici: https://min-kulture.gov.hr/izdvojeno/izdvojena-lijevo/kulturne-djelatnosti-186/knjiga-i-nakladnistvo/financiranje-programa-701/adrese-na-koje-se-salju-obvezni-primjerci-sufinanciranih-casopisa/8102