Odobreni programi - Poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama u 2022. godini (pregled sa stanjem 25.10.2022.)


Odobreni programi - Poduzetništvo u kulturnim i kreativnim industrijama u 2022. godini  .pdf (pregled sa stanjem 25.10.2022.)
 
 

Ministarstvo kulture i medija osiguralo je 5.102.200,00 kuna poduzetnicima u kulturnim i kreativnim industrijama, za provedbu 152 odobrena projekta prijavljena na Javni poziv za poticanje poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama za 2022. godinu.

Poziv je usmjeren na poticanje aktivnosti i prilagodbu poslovnih modela proizvodnje i distribucije kulturno umjetničkih sadržaja gospodarskih subjekata kako bi se olakšala dostupnost i omogućio pristup širem krugu korisnika i publike. Njime su obuhvaćeni poduzetnici u područjima izvedbenih umjetnosti, književno-nakladničke i knjižarske djelatnosti, vizualnih umjetnosti te audiovizualnih djelatnosti.

Najmanja odobrena de minimis potpora (potpora male vrijednosti) iznosi 20.000,00 kuna, a najveća 100.000,00 kuna.

I ove su godine poduzetnici pokazali veliki interes, pa je tako na ovaj Javni poziv pristigla ukupno 531 prijava. S obzirom na kontinuirani rast broja prijava koji potvrđuje važnost sustavne podrške poduzetnicima u kulturnim i kreativnim industrijama s naglaskom na jačanje njihovih poslovnih kapaciteta, Ministarstvo kontinuirano radi na implementaciji dodatnih mehanizama potpora kulturnim i kreativnim industrijama, ponajprije onih u okviru investicijske mjere Nacionalnog plana oporavka i otpornosti – Transformacija i jačanje konkurentnosti kulturnih i kreativnih industrija, u okviru koje se početkom 2023. godine planira objaviti Javni poziv za dodjelu ovog tipa potpora.
 
Zaprimljeno je 47 % više prijava u odnosu na prethodnu godinu, a zatražena su sredstva gotovo 12 puta veća od planiranog ukupnog proračuna programa. U želji da se ipak omogući potpora što većem broju prijavitelja, raspoloživi iznos proračuna raspoređen je na način da najbolje ocijenjeni i rangirani projekti dobiju iznos sredstava koji im je prema financijskom planu dostatan za provedbu prioritetnih prijavljenih aktivnosti, uzimajući u obzir izvanredne okolnosti u kojima je prijaviteljima teško osigurati ostatak sredstva iz drugih izvora. Posebna pozornost u postupku ovogodišnje dodjele bespovratnih potpora posvećena je i osiguranju dodatne likvidnosti poduzetnika koja im je u ovom trenutku prijeko potrebna  (postpandemijskog razdoblje, poskupljenje energenata, itd...).