Muzejska djelatnost (pregled sa stanjem u svibnju 2022.)


Muzejska djelatnost .pdf (pregled sa stanjem u svibnju 2022.)
 

(pregled sa stanjem 25. 3. 2022.)
U okviru Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu, Ministarstvo kulture i medija će iznosom od 4.934.178,00 kuna sufinancirati 275 programa izložbi, zaštite muzejske građe, međumuzejske i međuinstitucionalne suradnje, osuvremenjivanja stalnih postava, otkupa za muzejske funduse, nakladnički muzejski program i muzejske manifestacije. U ovom iznosu nisu uključeni muzeji čiji je osnivač Republika Hrvatska, kojima se temeljem godišnjeg ugovora osiguravaju redovita i programska sredstva.
 
Prijavljene programe razmatralo je i vrednovalo Hrvatsko muzejsko vijeće u sastavu: Darko Komšo, predsjednik, dr. sc. Darko Babić, dr. sc. Iris Biškupić Bašić, Matea Brstilo Rešetar, Branko Franceschi, Silvija Lučevnjak i Lada Ratković Bukovčan. Vijeće je i ovom prigodom uzelo u obzir i posebne okolnosti rada javnih ustanova u kulturi, kako posljedice pandemije bolesti COVID-19 tako i oštećenja na muzejskim zgradama uzrokovane potresima 2020. godine.