Odobreni programi ustanova u nadležnosti Ministarstva u 2019. godini


Programi ustanova u nadležnosti Ministarstva kulture financiraju se po novom modelu koji je uveden od 2018. godine. 

Takav model omogućio je izravno financiranje ustanova u nadležnosti Ministarstva kulture za sljedeće financijsko razdoblje te je na taj način osiguran bolji uvid u izdatke i upravljanje financijskim sredstvima ustanova kao i smanjenje administrativnih poslova.

Ustanove u nadležnosti Ministarstva kulture kojima je osnivač Republika Hrvatska, prijavljivali su do sada svoje programe na „Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi" kao i svi ostali prijavitelji.

U 2019. godini za programe ustanova u nadležnosti Ministarstva izdvojena su sredstva u ukupnom iznosu od 73 milijuna kuna, koja ne uključuju programska sredstva tih ustanova.

Na „Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu“ zaprimljeno je oko 8.000 pojedinačnih zahtjeva, za razliku od prošle godine kada nije bio uspostavljen novi model ugovaranja za ustanove u nadležnosti Ministarstva i kada je na isti poziv bilo zaprimljeno ukupno 11.000  pojedinačnih zahtjeva.


>>> Programska djelatnost ustanova Ministarstva kulture 2019.  .word  /  .pdf
 
Još jednom napominjemo kako objavljeni rezultati ne uključuju troškove plaća i materijalne troškove ustanova u nadležnosti Ministarstva kulture, nego samo financiranje njihovih programskih djelatnosti.ANALIZA PO USTANOVAMA

1. ARHIVI:
 
KORISNIK/DJELATNOST ODOBRENO
Državni arhiv u Bjelovaru 81.500
Arhivska djelatnost 36.000
Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe 15.000
Informatizacija 30.500
Državni arhiv u Dubrovniku 1.732.014
Arhivska djelatnost 220.407
Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe 9.300
Investicijska potpora 1.502.308
Državni arhiv u Gospiću 79.288
Arhivska djelatnost 43.250
Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe 36.038
Državni arhiv u Karlovcu 182.132
Arhivska djelatnost 39.362
Informatizacija 14.820
Investicijska potpora 127.950
Državni arhiv u Osijeku 259.500
Arhivska djelatnost 139.500
Informatizacija 40.000
Investicijska potpora 80.000
Državni arhiv u Pazinu 175.000
Arhivska djelatnost 150.000
Informatizacija 25.000
Državni arhiv u Rijeci 986.615
Arhivska djelatnost 224.615
Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe 32.000
Informatizacija 30.000
Investicijska potpora 700.000
Državni arhiv u Sisku 170.000
Arhivska djelatnost 123.000
Investicijska potpora 47.000
Državni arhiv u Slavonskom Brodu 221.000
Arhivska djelatnost 81.000
Investicijska potpora 140.000
Državni arhiv u Splitu 636.388
Arhivska djelatnost 136.388
Informatizacija 75.000
Investicijska potpora 425.000
Državni arhiv u Šibeniku 625.000
Arhivska djelatnost 100.000
Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe 30.000
Informatizacija 30.000
Investicijska potpora 465.000
Državni arhiv u Varaždinu 681.500
Arhivska djelatnost 90.000
Informatizacija 30.000
Investicijska potpora 561.500
Državni arhiv u Virovitici 107.000
Arhivska djelatnost 43.000
Informatizacija 44.000
Investicijska potpora 20.000
Državni arhiv u Vukovaru 115.000
Arhivska djelatnost 115.000
Državni arhiv u Zadru 730.675
Arhivska djelatnost 298.875
Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe 40.000
Informatizacija 30.000
Investicijska potpora 361.800
Državni arhiv u Zagrebu 1.126.551
Arhivska djelatnost 107.000
Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe 25.000
Informatizacija 25.000
Investicijska potpora 969.551
Državni arhiv za Međimurje 284.242
Arhivska djelatnost 116.242
Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe 60.000
Investicijska potpora 108.000
Hrvatski državni arhiv 4.370.192
Arhivska djelatnost 1.266.900
Informatizacija 195.000
Investicijska potpora 2.908.292
Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata 566.000
Arhivska djelatnost 456.000
Informatizacija 110.000
Ukupni zbroj 13.129.595
 


2.2.  MUZEJI:
 
KORISNIK/DJELATNOST ODOBRENO
Arheološki muzej Istre 14.000.000
Arheološka baština 350.000
Investicijska potpora 13.200.000
Monografije u kulturi i umjetnosti 50.000
Muzejsko-galerijska djelatnost 400.000
Arheološki muzej Narona 690.625
Arheološka baština 102.000
Investicijska potpora 500.000
Muzejsko-galerijska djelatnost 88.625
Arheološki muzej Osijek 1.112.000
Arheološka baština 180.000
Investicijska potpora 800.000
Međunarodna kulturna suradnja 32.000
Muzejsko-galerijska djelatnost 100.000
Arheološki muzej u Splitu 890.000
Arheološka baština 340.000
Investicijska potpora 250.000
Muzejsko-galerijska djelatnost 300.000
Arheološki muzej Zadar 753.000
Arheološka baština 135.000
Investicijska potpora 468.000
Muzejsko-galerijska djelatnost 150.000
Dvor Trakošćan 1.100.000
Informatizacija 23.000
Investicijska potpora 1.057.000
Muzejsko-galerijska djelatnost 20.000
Galerija Klovićevi dvori 1.050.000
Investicijska potpora 400.000
Međunarodna kulturna suradnja 50.000
Muzejsko-galerijska djelatnost 600.000
Hrvatski muzej naivne umjetnosti 200.000
Muzejsko-galerijska djelatnost 200.000
Hrvatski muzej turizma 320.000
Investicijska potpora 120.000
Muzejsko-galerijska djelatnost 200.000
Hrvatski povijesni muzej 1.200.000
Investicijska potpora 500.000
Muzejsko-galerijska djelatnost 700.000
Hrvatski športski muzej 231.550
Muzejsko-galerijska djelatnost 231.550
Moderna galerija 800.000
Investicijska potpora 200.000
Međunarodna kulturna suradnja 20.000
Muzejsko-galerijska djelatnost 580.000
Muzej antičkog stakla u Zadru 310.000
Arheološka baština 50.000
Investicijska potpora 150.000
Muzejsko-galerijska djelatnost 110.000
Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Split 1.855.000
Arheološka baština 655.000
Investicijska potpora 800.000
Međunarodna kulturna suradnja 20.000
Monografije u kulturi i umjetnosti 50.000
Muzejsko-galerijska djelatnost 330.000
Muzej Slavonije 800.000
Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe 30.000
Investicijska potpora 370.000
Muzejsko-galerijska djelatnost 400.000
Muzej vučedolske kulture 241.000
Arheološka baština 110.000
Međunarodna kulturna suradnja 16.000
Muzejsko-galerijska djelatnost 115.000
Muzeji Hrvatskog zagorja 25.000
Investicijska potpora 25.000
Muzeji Hrvatskog zagorja, "Staro selo" Kumrovec 290.000
Investicijska potpora 200.000
Muzejsko-galerijska djelatnost 90.000
Muzeji Hrvatskog zagorja, Dvor Veliki Tabor 177.000
Investicijska potpora 100.000
Muzejsko-galerijska djelatnost 77.000
Muzeji Hrvatskog zagorja, Galerija Antuna Augustinčića 100.000
Investicijska potpora 20.000
Muzejsko-galerijska djelatnost 80.000
Muzeji Hrvatskog zagorja, Muzej krapinskih neandertalaca 172.124
Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe 20.000
Investicijska potpora 95.375
Međunarodna kulturna suradnja 6.000
Muzejsko-galerijska djelatnost 50.749
Muzeji Hrvatskog zagorja, Muzej seljačkih buna 647.500
Investicijska potpora 537.500
Međunarodna kulturna suradnja 8.000
Muzejsko-galerijska djelatnost 102.000
Muzeji Ivana Meštrovića 1.800.000
Investicijska potpora 1.500.000
Međunarodna kulturna suradnja 20.000
Muzejsko-galerijska djelatnost 280.000
Muzejski dokumentacijski centar 292.836
Investicijska potpora 45.000
Muzejsko-galerijska djelatnost 247.836
Spomen područje Jasenovac 528.016
Investicijska potpora 26.016
Muzejsko-galerijska djelatnost 52.000
Program zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara 150.000
Program zaštite i očuvanja pokretnih kulturnih dobara 300.000
Tiflološki muzej 500.000
Investicijska potpora 380.000
Međunarodna kulturna suradnja 15.000
Muzejsko-galerijska djelatnost 105.000
Zbirka umjetnina Ante i Wiltrude Topić Mimara - Muzej Mimara 850.000
Investicijska potpora 600.000
Međunarodna kulturna suradnja 50.000
Muzejsko-galerijska djelatnost 200.000
Ukupni zbroj 30.935.6512.3.  OSTALI:
 
KORISNIK/DJELATNOST ODOBRENO
Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske Lado                  550.000
Glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti 50.000
Investicijska potpora 300.000
Međunarodna kulturna suradnja 100.000
Vizualne umjetnosti 100.000
Hrvatska knjižnica za slijepe 304.210
Investicijska potpora 276.007
Knjižnična djelatnost 20.203
Međunarodna kulturna suradnja 8.000
Hrvatski restauratorski zavod 20.000.000
Arheološka baština 3.645.000
Investicijska potpora 1.200.000
Međunarodna kulturna suradnja 100.000
Nepokretna kulturna dobra 12.821.000
Pokretna kulturna dobra 2.234.000
Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu 6.987.000
Dramska umjetnost 6.287.000
Investicijska potpora 700.000
Međunarodni centar za podvodnu arheologiju u Zadru                1.000.000
Arheološka baština 680.000
Investicijska potpora 70.000
Međunarodna kulturna suradnja 250.000
Ukupni zbroj 28.841.210
 
 
  • Analiza po djelatnostima
 
 PROGRAMSKA DJELATNOST  IZNOS
 Arheološka baština  6.247.000
 Arhivska djelatnost  3.786.537
 Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe  297.338
 Dramska umjetnost  6.287.000
 Glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti  50.000
 Investicijska potpora  34.008.619
 Knjižnična djelatnost  20.203
 Međunarodna kulturna suradnja  695.000
 Monografije u kulturi i umjetnosti  100.000
 Muzejsko-galerijska djelatnost  5.809.760
 Nepokretna kulturna dobra  12.971.000
 Pokretna kulturna dobra   2.534.000
 Vizualne umjetnosti  100.000
 UKUPNO   72.906.456