Odobreni programi ustanova u nadležnosti Ministarstva u 2020. godini

 
 
PROGRAMSKA DJELATNOST  IZNOS 
Arheološka baština      5.435.300,00 kn
Arhivska djelatnost      4.794.753,00 kn
Časopisi            30.125,00 kn
Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe          137.458,00 kn
Dramska umjetnost      2.143.932,00 kn
Glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti      4.298.813,00 kn
Informatizacija      1.604.318,00 kn
Investicijska potpora    33.509.585,00 kn
Knjižnična djelatnost            42.943,00 kn
Međunarodna kulturna suradnja          583.825,00 kn
Muzejska djelatnost      6.940.576,00 kn
Nepokretna kulturna dobra    13.170.700,00 kn
Pokretna kulturna dobra      2.586.000,00 kn
Potpora knjizi            55.837,00 kn
Vizualne umjetnosti          100.000,00 kn
Zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara          100.000,00 kn
UKUPNO    75.534.165,00 kn


 
ARHIVI    
DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU            87.244,00 kn
Arhivska djelatnost            57.619,00 kn
Informatizacija            29.625,00 kn
DRŽAVNI ARHIV U DUBROVNIKU      1.278.679,00 kn
Arhivska djelatnost          278.679,00 kn
Investicijska potpora      1.000.000,00 kn
DRŽAVNI ARHIV U GOSPIĆU            45.833,00 kn
Arhivska djelatnost            12.000,00 kn
Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe               7.458,00 kn
Informatizacija            15.625,00 kn
Investicijska potpora            10.750,00 kn
DRŽAVNI ARHIV U KARLOVCU          338.369,00 kn
Arhivska djelatnost            66.418,00 kn
Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe            20.000,00 kn
Informatizacija            17.139,00 kn
Investicijska potpora          234.812,00 kn
DRŽAVNI ARHIV U OSIJEKU          164.156,00 kn
Arhivska djelatnost          139.156,00 kn
Investicijska potpora            25.000,00 kn
DRŽAVNI ARHIV U PAZINU          194.000,00 kn
Arhivska djelatnost          180.000,00 kn
Investicijska potpora            14.000,00 kn
DRŽAVNI ARHIV U RIJECI           393.314,00 kn
Arhivska djelatnost          393.314,00 kn
DRŽAVNI ARHIV U SISKU          107.950,00 kn
Arhivska djelatnost            98.200,00 kn
Informatizacija               9.750,00 kn
DRŽAVNI ARHIV U SLAVONSKOM BRODU          162.400,00 kn
Arhivska djelatnost          162.400,00 kn
DRŽAVNI ARHIV U SPLITU          227.967,00 kn
Arhivska djelatnost          227.967,00 kn
DRŽAVNI ARHIV U ŠIBENIKU      1.426.842,00 kn
Arhivska djelatnost          165.000,00 kn
Investicijska potpora      1.261.842,00 kn
DRŽAVNI ARHIV U VARAŽDINU          567.000,00 kn
Arhivska djelatnost            80.000,00 kn
Investicijska potpora          487.000,00 kn
DRŽAVNI ARHIV U VIROVITICI           104.000,00 kn
Arhivska djelatnost            75.000,00 kn
Informatizacija            29.000,00 kn
DRŽAVNI ARHIV U VUKOVARU           140.000,00 kn
Arhivska djelatnost          140.000,00 kn
DRŽAVNI ARHIV U ZADRU          895.000,00 kn
Arhivska djelatnost          358.000,00 kn
Informatizacija          110.000,00 kn
Investicijska potpora          427.000,00 kn
DRŽAVNI ARHIV U ZAGREBU          965.000,00 kn
Arhivska djelatnost          155.000,00 kn
Informatizacija            30.000,00 kn
Investicijska potpora          780.000,00 kn
DRŽAVNI ARHIV ZA MEĐIMURJE           239.000,00 kn
Arhivska djelatnost          126.000,00 kn
Investicijska potpora          113.000,00 kn
HRVATSKI DRŽAVNI ARHIV      4.755.000,00 kn
Arhivska djelatnost      1.630.000,00 kn
Investicijska potpora      3.125.000,00 kn
HRVATSKI MEMORIJALNO DOKUMENTACIJSKI
CENTAR DOMOVINSKOG RATA
         550.000,00 kn
Arhivska djelatnost          450.000,00 kn
Informatizacija          100.000,00 kn
SVEUKUPNO    12.641.754,00 kn


 
MUZEJI    
ARHEOLOŠKI MUZEJ ISTRE    10.910.000,00 kn
Investicijska potpora    10.000.000,00 kn
Muzejska djelatnost          390.000,00 kn
Nepokretna kulturna dobra          400.000,00 kn
Pokretna kulturna dobra          120.000,00 kn
ARHEOLOŠKI MUZEJ NARONA      1.129.000,00 kn
Arheološka baština            60.000,00 kn
Investicijska potpora       1.000.000,00 kn
Muzejska djelatnost            69.000,00 kn
ARHEOLOŠKI MUZEJ OSIJEK          590.000,00 kn
Arheološka baština          180.000,00 kn
Investicijska potpora          300.000,00 kn
Muzejska djelatnost          110.000,00 kn
ARHEOLOŠKI MUZEJ U SPLITU          940.000,00 kn
Investicijska potpora          250.000,00 kn
Muzejska djelatnost          600.000,00 kn
Nepokretna kulturna dobra            90.000,00 kn
ARHEOLOŠKI MUZEJ ZADAR          906.000,00 kn
Arheološka baština          282.000,00 kn
Investicijska potpora          434.000,00 kn
Muzejska djelatnost          190.000,00 kn
DVOR TRAKOŠČAN      1.074.000,00 kn
Investicijska potpora      1.000.000,00 kn
Muzejska djelatnost            74.000,00 kn
GALERIJA KLOVIĆEVI DVORI      1.550.000,00 kn
Informatizacija          600.000,00 kn
Muzejska djelatnost          950.000,00 kn
HRVATSKI MUZEJ NAIVNE UMJETNOSTI          700.000,00 kn
Investicijska potpora          500.000,00 kn
Muzejska djelatnost          200.000,00 kn
HRVATSKI MUZEJ TURIZMA          180.000,00 kn
Investicijska potpora            60.000,00 kn
Muzejska djelatnost          120.000,00 kn
HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ      1.800.000,00 kn
Investicijska potpora          900.000,00 kn
Muzejska djelatnost          900.000,00 kn
HRVATSKI ŠPORTSKI MUZEJ      5.280.000,00 kn
Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe            30.000,00 kn
Investicijska potpora      5.000.000,00 kn
Muzejska djelatnost          250.000,00 kn
MODERNA GALERIJA      1.010.000,00 kn
Investicijska potpora          410.000,00 kn
Muzejska djelatnost          600.000,00 kn
MUZEJ ANTIČKOG STAKLA ZADAR          160.000,00 kn
Arheološka baština            50.000,00 kn
Muzejska djelatnost          110.000,00 kn
MUZEJ HRVATSKIH ARHEOLOŠKIH SPOMENIKA SPLIT      1.670.000,00 kn
Arheološka baština          550.000,00 kn
Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe            20.000,00 kn
Informatizacija          600.000,00 kn
Muzejska djelatnost          500.000,00 kn
MUZEJ HRVATSKOG ZAGORJA      1.420.000,00 kn
Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe            20.000,00 kn
Investicijska potpora      1.000.000,00 kn
Muzejska djelatnost          400.000,00 kn
MUZEJ SLAVONIJE OSIJEK          590.000,00 kn
Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe            40.000,00 kn
Investicijska potpora          250.000,00 kn
Muzejska djelatnost          300.000,00 kn
MUZEJ VUČEDOLSKE KULTURE          240.000,00 kn
Arheološka baština          100.000,00 kn
Muzejska djelatnost          140.000,00 kn
MUZEJI IVANA MEŠTROVIĆA       1.900.000,00 kn
Investicijska potpora      1.500.000,00 kn
Muzejska djelatnost          400.000,00 kn
MUZEJSKI DOKUMENTACIJSKI CENTAR          240.289,00 kn
Muzejska djelatnost          240.289,00 kn
SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC          621.979,00 kn
Časopisi            30.125,00 kn
Informatizacija            37.692,00 kn
Međunarodna kulturna suradnja          198.325,00 kn
Pokretna kulturna dobra          200.000,00 kn
Potpora knjizi            55.837,00 kn
Zaštite i očuvanja nematerijalnih kulturnih dobara          100.000,00 kn
TIFLOLOŠKI MUZEJ          286.955,00 kn
Informatizacija            25.487,00 kn
Investicijska potpora          114.181,00 kn
Muzejska djelatnost          147.287,00 kn
ZBIRKA UMJETNINA ANTE I WILTRUDE TOPIĆ MIMARA           850.000,00 kn
Investicijska potpora          600.000,00 kn
Muzejska djelatnost          250.000,00 kn
SVEUKUPNO    34.048.223,00 kn


 
OSTALI  
ANSAMBL LADO          787.510,00 kn
Glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti          147.510,00 kn
Investicijska potpora          500.000,00 kn
Međunarodna kulturna suradnja            40.000,00 kn
Vizualne umjetnosti          100.000,00 kn
HRVATSKA KNJIŽNICA ZA SLIJEPE            61.443,00 kn
Knjižnična djelatnost            42.943,00 kn
Međunarodna kulturna suradnja            18.500,00 kn
HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD    20.000.000,00 kn
Arheološka baština      3.753.300,00 kn
Investicijska potpora      1.200.000,00 kn
Međunarodna kulturna suradnja          100.000,00 kn
Nepokretna kulturna dobra    12.680.700,00 kn
Pokretna kulturna dobra      2.266.000,00 kn
HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE      6.995.235,00 kn
Dramska umjetnost      2.143.932,00 kn
Glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti      4.151.303,00 kn
Investicijska potpora          700.000,00 kn
MEĐUNARODNI CENTAR ZA PODVODNU ARHEOLOGIJU      1.000.000,00 kn
Arheološka baština          460.000,00 kn
Investicijska potpora          313.000,00 kn
Međunarodna kulturna suradnja          227.000,00 kn
SVEUKUPNO    28.844.188,00 kn