Odobreni programi zaštite pokretnih etnografskih kulturnih dobara u 2022. (pregled sa stanjem u lipnju 2022.)


Odobreni programi zaštite pokretnih etnografskih kulturnih dobara u 2022.  .pdf  (pregled sa stanjem u lipnju 2022.)
 

Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu koji se odnose na zaštitu i očuvanje kulturnih dobara za programe zaštite pokretnih etnografskih kulturnih dobara prijavljeno je 7 programa.
 
Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva, a u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture i medija za financiranje uvršteno je 7 programa u ukupnom iznosu od 227.460,00 kuna.
 
Prijedlog financiranja programa donesen je na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske te je prijedlog razmatran i odobren od ministrice kulture i medija.
 
Programske aktivnosti provode se isključivo na području Republike Hrvatske, a prihvatljive vrste programa obuhvaćaju:

- izradu dokumentacije,
- konzervatorsko-restauratorska istraživanja,
- izvođenje radova (fumigacija, restauracija, konzervacija).