Kriteriji za prihvaćanje prijedloga programa u području dramske umjetnosti i suvremenog plesa i pokreta

Kulturno vijeće za dramske, plesne i izvedbene umjetnosti sukladno članku 7. Pravilniku o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (NN 55/16) pri stručnom vrednovanju primjenjuje  sljedeće temeljne kriterije:
 

1. kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa
2. važnost programa za očuvanje kulturne baštine i kulturnog identiteta
3. primjena novih tehnologija, partnerstvo, koprodukcije i umrežavanje
4. ekonomičnost i dugoročnost programa
5. promicanje hrvatske kulture u svijetu i uključenost u europske i međunarodne kulturne mreže i projekte
6. opći interes za kulturni razvitak kao i posebni interesi prema područjima obrazovanja, znanosti, gospodarstva, turizma itd.
7. promicanje programa za djecu i mlade
8. sudjelovanje osoba s invaliditetom u programu te prilagođenost programa osobama s invaliditetom
9. podrška jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u ostvarivanju programa
10. podrška međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija u ostvarivanju programa te
11. financijska potpora iz drugih izvora.