Inovativne umjetničke i kulturne prakse (pregled sa stanjem 5.4.2022.)


Inovativne umjetničke i kulturne prakse  .pdf  (pregled sa stanjem 5.4.2022.)
 

(pregled sa stanjem 17.2.2022.)

Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu u programskoj djelatnosti inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi pristigle su ukupno 602 prijave. Financijska potraživanja prema Ministarstvu kulture i medija iznosila su 38.912.054,23 kuna, a za financiranje je odobreno 399 programa u iznosu od 7.123.500,00 kuna.
 
INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE
Programsko područje Odobreno programa Iznos (kn)
Cjelogodišnji programi  93 2.369.000,00 
Razvoj i produkcija projekata mladih umjetnika do 30. godina  22 248.000,00 
Umjetnička istraživanja i produkcije  93 1.240.500,00 
Umjetnički festivali i manifestacije  72 1.314.000,00 
Edukativni programi  52 627.000,00 
Rock glazba: festivali i klupski programi  67 1.325.000,00 
Ukupno 399 7.123.500,00 

Prijavljene programe razmatralo je i vrednovalo Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse u sastavu: Branka Benčić, predsjednica, Nina Križan, Martina Miholić, prof. art. Martina Silić i Zlatko Vidačković te Stručno povjerenstvo za rock glazbu i klupske programe u 2022. godini u sastavu: Nikša Bratoš, predsjednik, Dražen Baljak i Zoran Stajčić.

Programi su razmatrani i vrednovani sukladno temeljnim kriterijima koji su propisani člankom 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16) i smjernicama za vrednovanje programa Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse te Stručnog povjerenstva za rock glazbu i klupske programe u 2022. godini. Podržani programi uključuju cjelogodišnje programe, razvoj i produkciju projekata mladih umjetnika do 30. godina, umjetnička istraživanja i produkcije, umjetničke festivale i manifestacije, edukativne programe te programe rock glazbe: festivale i klupske programe.

Uzimajući u obzir epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom bolesti COVID-19  kao i posljedice dvaju snažnih potresa, uz smanjenu mobilnost umjetnika i profesionalaca u području kulture te izazove u planiranju, provedbi i dostupnosti programa, prijavljeni programi inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi vrednovani su, uz gore navedene kriterije i smjernice, i sukladno navedenim okolnostima.