Glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti (pregled sa stanjem 3.3.2022.)


Glazbene i glazbeno-scenske umjetnosti  pdf. (pregled sa stanjem 3.3.2022.)
 

U okviru glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu (dalje: Poziv) prijavljeno je 709 programa za koja su financijska potraživanja prema Ministarstvu kulture i medija iznosila 42.951.969,21 kuna. Za financiranje je odobreno 350 programa s proračunom od 10.733.000,00 kuna.

Nadležno Kulturno vijeće u sastavu: dr. sc. Hana Breko Kustura, predsjednica, članovi: dr. sc. mr. art. Tamara Jurkić Sviben, Marija Grazio, Anđelko Krpan i Davor Hrvoj razmotrilo je sve prijedloge programa. Stručna mišljenja temeljili su na uvjetima Poziva, Smjernicama za prihvaćanje prijedloga programa glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti za 2022. godinu, kriterijima iz Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (čl. 7.) te Poslovniku o radu Kulturnoga vijeća za glazbu i glazbeno-scenske umjetnosti.
 
Uz navedene kriterije, prijavljeni su programi vrednovani uzimajući u obzir i epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom koronavirusa koja donosi daljnje izazove u planiranju, provedbi i dostupnosti programa te mobilnosti umjetnika i profesionalaca u području kulture.

Odobrena potpora za 2022. godinu:  
 
POTPROGRAMSKO PODRUČJE BROJ PROGRAMA IZNOS (kn)
Festivali/manifestacije   94         4.813.000,00  
Koncerti/koncertna
gostovanja
177         3.528.500,00
Majstorski seminari   21            858.000,00
Glazbeno nakladništvo   40            997.500,00
Glazbena natjecanja   12            455.000,00
Ostalo (strukovne
nagrade, narudžbe
novih djela)
   6              81.000,00
UKUPNO 350       10.733.000,00