Kulturno-umjetnički amaterizam (pregled sa stanjem 30.3.2022.)


Kulturno-umjetnički amaterizam  .pdf  (pregled sa stanjem 30.3.2022.)
 

Iznosom od 5.625.900,00 kuna Ministarstvo kulture i medija sufinancirat će 307 programa kulturno-umjetničkog amaterizma, odabranih među 603 pristigle prijave na Poziv za predlaganje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu.
 
Tim će sredstvima biti podržano 99 programa festivala, manifestacija i smotri, 139 programa nabave i obnove fundusa narodnih nošnji, tradicijskih i klasičnih glazbala, 26 programa koncertnih gostovanja i obljetnica, 24 programa poduke tradicijskih glazbenih i plesnih vještina i umijeća,  11 programa glazbenog/folklornog nakladništva te 2 programa ostalih potkategorija (narudžbe novih djela).
 
Kulturno vijeće za kulturno-umjetnički amaterizam u sastavu: dr. sc. Tvrtko Zebec, predsjednik te članovi Katarina Bušić, Krunoslav Šokac, Tomislav Habulin i Vanja Lisjak, razmotrilo je sve prijavljene prijedloge programa i donijelo stručna mišljenja na temelju uvjeta Poziva, Smjernica za prihvaćanje prijedloga programa kulturno-umjetničkog amaterizma za 2022. godinu, kriterija iz Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (čl. 7.) te Poslovnika o radu Kulturnoga vijeća za kulturno-umjetničkog amaterizam. Uz navedene kriterije, prijavljeni su programi vrednovani uzimajući u obzir i epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom koronavirusa koja i dalje donosi izazove u planiranju, provedbi i dostupnosti programa te mobilnosti izvođača i djelatnika u području kulturno-umjetničkog amaterizma.

Odobrena potpora za programe u 2022. godini
 
POTPROGRAMSKA DJELATNOST BROJ PROGRAMA IZNOS (kn)
FESTIVALI/MANIFESTACIJE/SMOTRE  99 3.058.000,00  
NABAVA NOŠNJI/NABAVA INSTRUMENATA 145 1.757.200,00  
KONCERTNA GOSTOVANJA/OBLJETNICE  26 247.200,00  
NAKLADNIČKA DJELATNOST  11 163.000,00  
SEMINARI/RADIONICE  24 357.500,00  
OSTALI PROGRAMI   2 43.000,00  
UKUPNO 307 5.625.900,00