Monografije iz područja kulture i umjetnosti (pregled sa stanjem 28.1.2022.)


Monografije iz područja kulture i umjetnosti  .pdf  (pregled sa stanjem 28.1.2022.)
 

Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu u programskoj djelatnosti potpore izdavanju monografija iz područja kulture i umjetnosti pristiglo je ukupno 136 prijava. Financijska potraživanja prema Ministarstvu kulture i medija iznosila su 5.601.072,23 kuna, a za financiranje je predloženo 63 programa u iznosu od 1.270.000,00.

Ciljevi ovog programa potpore su poticanje izdavanja monografija iz svih područja kulture i umjetnosti te razvoj i promidžba tog programskog područja.

Podržani su programi monografija iz područja kulture i umjetnosti s posebnim naglaskom na vizualne umjetnosti, odnosno monografije istaknutih umjetnika koji nemaju objavljenu monografiju te na ostala izdanja koja obuhvaćaju relevantne teme iz svih umjetničkih područja i koja se odlikuju multidisciplinarnim pristupom te s naglaskom na izdanja vezana uz povijest i suvremenost hrvatske kulture i umjetnosti.

Prijavljene programe razmatralo je i vrednovalo Stručno povjerenstvo za monografije iz područja kuluture i umjetnosti za 2022. godinu u sastavu Vanja Babić (predsjednik), Zlatko Vidačković, Hana Breko Kustura, Katica Mikulčić Matković, Robert Raponja i Joško Ćaleta sukladno programskim područjima. Programi su razmatrani i vrednovani u skladu s temeljnim kriterijima koji su propisani člankom 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16) te smjernicama za vrednovanje programa monografija iz područja kulture i umjetnosti.