Dramska i plesna umjetnost - kazališni i plesni amaterizam (pregled sa stanjem 15.2.2022.)


Dramska i plesna umjetnost - kazališni i plesni amaterizam   .pdf  (pregled sa stanjem 15.2.2022.)
 
 
Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2022. godinu u kazališnom i plesnom amaterizmu odobrena su 74  programa u ukupnom iznosu od 860.900,00 kuna, od ukupno prijavljenih 120 programa s potraživanjem od približno 4,3 mil. kuna. Odbijeno je 49 programa.
 
Programska djelatnost 2022.
ODOBRENO
Kazališni i plesni amaterizam
860.900,00 kn
74 programa


Kulturno vijeće za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti, u sastavu: Miran Hajoš, predsjednik, dr.sc. Martina Petranović, Ivica Pucar, red. prof. dr. art. Robert Raponja i red. prof. art. Joško Ševo, vrednovalo je programe profesionalne kazališne djelatnosti u skladu s Kriterijima te Smjernicama i načelima rada Kulturnog vijeća.
 
Stručno povjerenstvo za suvremeni ples i pokret, u sastavu: Matija Ferlin, predsjednik, Snježana Abramović i Martina Granić, vrednovalo je programe suvremenog plesa i pokreta kao i programe plesnog amaterizma vodeći se Smjernicama i načelima rada Povjerenstva.

U kazališnom i plesnom amaterizmu podržani su programi festivala i manifestacija, gostovanja i redovni programi amaterskih udruga. Od toga u plesnom amaterizmu od 27 prijavljenih programa odobreno je 156.000,00 kuna za 15 programa – festivali i manifestacije, gostovanja i redovni program.
 
Potprogramska djelatnost 2022. ODOBRENO
Festivali/manifestacije 397.000,00 kn
22 programa
Gostovanja   12.500,00 kn
32 programa
Redovni program 451.400,00 kn
45 programa
UKUPNO: 860.900,00 kn
74 programa


Uzimajući u obzir epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom koronavirusa koja donosi izazove u planiranju, provedbi i dostupnosti programa te mobilnosti umjetnika, prijavljeni programi su vrednovani, uz uobičajene kriterije i smjernice, ali i sukladno novim okolnostima. U tom smislu smanjena su sredstva za programe kazališnog i plesnog amaterizma dajući prioritet financiranju programa profesionalnih samostalnih i nezavisnih umjetnika.

Kulturno vijeće za dramske i plesne te izvedbene umjetnosti je, kao temeljne prioritete istaknulo kvalitetu programa (izvrsnost), lokalni razvoj i doprinos kulturnom životu zajednice kao i podršku lokalne samouprave. Vijeće se vodilo i smjernicama kontinuiteta programa, mjerljivih rezultata, programske raznovrsnosti, regionalne i lokalne zastupljenosti, umreženosti i šire vidljivosti programa, inovativnosti i edukativnosti programa.
Realizacija programa u 2021. i izvršenje ugovornih obveza istaknuto je kao važan kriterij u vrednovanju programa za 2022., a neki programi su odbijeni zbog odobrene odgode realizacije programa financiranog u 2021.

Isplate sredstava temeljem ugovora o korištenju sredstava Ministarstva za 2022. za korisnike s odgođenim programima iz 2021. (temeljem aneksa ugovora) realizirat će se po izvršenju ugovornih obveza odnosno ostvarenju programa financiranih u 2021.