Poziv na iskazivanje interesa u sklopu Projekta ulaganja u zaštitu prirode - analiza utjecaja na okoliš i razvoj procesnog okvira kod ograničenja u korištenju resursa

U sklopu pripreme Projekta ulaganja u zaštitu prirode (u daljnjem tekstu „Projekt“) Ministarstvo kulture objavljuje Poziv na iskazivanje interesa za pružanje usluga analize utjecaja na okoliš i razvoj procesnog okvira kod ograničenja u korištenju resursa koji možete pogledati ovdje  Oglas – Analiza utjecaja na okolis HR.

Molimo zainteresirane da obavezno pročitaju priloženi Projektni zadatak (Terms of Reference) na engleskom jeziku. Natječaj se provodi prema Smjernicama Svjetske banke: Smjernice za odabir i angažman konzultanata za zajmoprimce Svjetske banke, a rok za dostavu iskaza interesa naveden je u samom Pozivu.
 
Projektni zadatak za pružanje usluga analize utjecaja na okoliš i razvoj procesnog okvira kod ograničenja u korištenju resursa ToR - EA & RAR NPIP FINAL.
  
Poziv na iskazivanje interesa na engleskom jeziku možete pogledati ovdje Request for Expressions of Interest FINAL ENG.