Program obavljanja podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalazi kulturno dobro, za 2014. - 2018. godinu

Na temelju članka 3. Pravilnika o postupku i načinu izdavanja dopuštenja za obavljanje podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalaze kulturna dobra (NN 22/09, NN36/11 i NN 58/14), ministrica kulture donosi 


Program obavljanja podvodnih aktivnosti u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske u područjima gdje se nalazi kulturno dobro, za 2014. - 2018. godinu


I.
Za razdoblje od 2014. - 2018. godine izdavat će se dopuštenja za slijedeća zaštićena područja - zone:

1.     Za zonu otoka Visa
Zona otoka Visa (Klasa:UP/I-612-08/03/127 Ur.br.: 532-03-3/16-03-1, od 21. ožujak 2003.), P-388, koja obuhvaća sljedeća kulturna dobra:
- Američki avion - bombarder »B-17G« N-43°00'58 E=16°13'11" Z-17
- Brodolom putničko-teretnog broda »Brioni« N=43°00'52 E=16°14 '00" Z – 73
- Antički brodolom N=43°04'39" E=16°12'37" Z-l
- Antički brodolom N=43°04'39" E=16°12'37" Z- 2
- Novovjekovni brodolom N=43°02'51" E=16°16'15" Z- 4
- Antički brodolom N=43°04'31" E=16°11'55" Z - 5
- Antički brodolom N=43°04'42" E=16°13'23" Z-61
- Brodolom tegljača »Ursus« N=43°04 '24" E=16°15'46" Z-62
- Ostaci grčko-rimske luke N=43°04'30" E=16°12' 12" Z-65
- Ostaci trgovačkog broda »Vassilios« N=43°00'20" E=16°04 '14" Z-80
- Ostaci potonulog broda »Teti« N=43°03'12" E=16°02'28" Z-18
- Antički brodolom N=43°00'37" E=15°44'18" Z-78
- Ostaci američkog ratnog aviona »B – 24 Liberator « N 43 02.002 i E 16 15.578

Broj mogućih dopuštenja: 8
Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštenju: 12.000,00 kn
Posebni uvjeti:
- zabranjuje se ulazak u olupinu aviona „B – 17“
- zabranjuje se ulazak u olupinu broda „Vassilios T“
- kod svih olupina - zabranjuje se ulazak u dijelove olupina bez izvora prirodne svjetlosti
- nositelji dopuštenja dužni su kod navedenih olupina postaviti i održavati sidrišta

2.     Za zonu otoka Palagruža
Zona otoka Palagruža (Klasa:UP/I-612-08/03/125 Urbroj:532-03-3/16-03-1 od 21. ožujak 2003.), P - 386
N=42° 22' 00", E=16° 14' 00",
N=42° 22' 00", E=16° 21' 00"
N= 42°24' 00", E=16° 14' 00",
N=42° 24' 00", E=16° 21' 00".

Broj mogućih dopuštenja: 4
Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštenju: 15.000,00 kn

3.     Za zonu otoka Lastovo
Zona otoka Lastovo (Klasa:UP/I-612-0 8/03-07/56. Ur.br:532-10-12/1-ŽB-03-01 od 24. ožujka 2003.), P-395, obuhvaća sljedeća kulturna dobra:
- Antički brodolom N=42°46'47" E=17°00'0l" Z-33
- Antički brodolom N=42°46'01" E=16°56'51" Z-58
- Antički brodolom N=42°46'28" E=16°'57'03" Z-60
- Antički brodolom N=42°46'26" E=16°'56'18" Z-96
- Antički brodolom N=42°44'15" E=16°'49'26" Z-54
- Antički brodolom N=42°45'14" E=16°'43'03" Z-57
- Antički brodolom N=42°45'38" E=16°'48'02" Z-59
- Antički brodolom N=42°46'28" E=16°'49'26" Z-84
- Novovjekovni brodolom N=42°44'49" E=16°'48'58" Z-85

Broj mogućih dopuštenja 4:
Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštenju: 9.000,00 kn
Posebni uvjeti:
- nositelji dopuštenja dužni su čistiti zaštitne mreže

4.     Za zonu otoka Mljeta
Zona otoka Mljeta (Klasa:UP/I-612-08/03-07/55, Ur.broj:532-10-12/1-ŽB-03-01od 24. ožujka 2003.), P-396, obuhvaća sljedeća kulturna dobra:
- Antički brodolom N=42°42'28" E=17°45'17" Z-89
- Srednjovjekovni brodolom N=42°43'42" E=17°41'24" Z-82
- Antički brodolom N=42°43'17" E=17°42'48,5" Z-88
- Antički brodolom N=42°44'12" E=17°40'33" Z-91
- Antički brodolom N=42°43'51" E=17°41'12" Z-92
- Antički brodolom N=42°48'21" E=17°22'26" Z-227
- Kasnoantička gradnja i pripadni lučki uređaj N=42°47'17" E=17°23'15" Z-228
- Antički brodolom N=42°44'36" E=17°36'48" Z-90
- Antički brodolom N = 42° 45' 50,0 " E = 17° 23' 37,1"
- Antički brodolom N = 42° 45' 27,1 " E = 17° 34' 01,8"
- Novovjekovni brodolom N = 42° 41' 58,0 " E = 17° 41' 09,6"

Broj mogućih dopuštenja: 3
Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštenju: 8.000,00 kn

5.     Za zonu Cavtat
Zona zaštite Cavtat (Klasa: UP/I-612-08 /03-07/57, Ur.br: 532-10-12/1-ŽB-03-01 od 24. ožujka 2003.), P-394, koja obuhvaća sljedeća kulturna dobra:
- nalazište antičkih dolia (pitosa) N=42°35'27" E=18°12'18" Z-55
- antički brodolom s teretom amfora N=42°35'18" E=18°12'28" Z-56

Broj mogućih dopuštenja: 4
Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštenju: 5.000,00 kn

6.     Za zonu antičkog brodoloma kod pličine Buje kraj Umaga
Antički brodolom N = 42° 28' 48", E = 13° 29' 0"

Broj mogućih dopuštenja: 3
Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštenju: 5.000,00 kn
Posebni uvjeti:
- nositelji dopuštenja dužni su čistiti zaštitnu mrežu

7.     Za zonu "Baron Gautsch"
Austrougarski putnički brod »Barun Gautsch« N=44°56'24" E=13°35'14" Z-98

Broj mogućih dopuštenja: 10
Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštenju: 15.000,00 kn
Posebni uvjeti:
- dozvoljen ulazak samo u gornje etaže broda
- obavezno postavljanje i održavanje sidrišta od strane nositelja dopuštenja

8.     Za zonu "Coriolanus"
Ostaci ratnog dobra »Coriolanus« N=45°19' 10" E=13°25'25" Z-20

Broj mogućih dopuštenja: 10
Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštenju: 7.000,00 kn
Posebni uvjeti:
- dozvoljen ulazak samo u gornju etažu broda
- zabranjuje se diranje naoružanja
- nositelji dopuštenja dužni su kod navedene olupine postaviti i održavati sidrene blokove

9.     Za zonu potonulog američkog bombardera »B-24 H Liberator«
Američki bombarder "B-24 H Liberator", Vrsar, N=45°09'22" E=13°30'57" Z-97

Broj mogućih dopuštenja: 3
Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštenju: 5.000,00 kn
Posebni uvjeti
- zabranjuje se diranje naoružanja,
- nositelji dopuštenja dužni su postaviti i održavati sidrište

10.    Za zonu trgovačkog broda »Hans Schmidt«
Trgovački brod "Hans Shmidt", Rovinj N=44°54'13" E=13°35'11" Z-23

Broj mogućih dopuštenja: 10
Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštenju: 5.000,00 kn
Posebni uvjeti:
- zabranjuje se ulazak u dijelove olupine bez izvora prirodne svjetlosti,
- zabranjuje se diranje nalaza u okolici olupine,
- nositelji dopuštenja dužni su postaviti i održavati sidrišta

11.    Za zonu torpiljarke »Flamingo«
Torpiljarka "Flamingo", Pula N=44°43'14" 11:=13°48' 40" Z-24

Broj mogućih dopuštenja: 4
Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštenju: 5.000,00 kn
Određuju se posebni uvjeti:
- nositelji dopuštenja dužni su postaviti i održavati sidrene blokove,
- zabranjuje se ulazak u olupinu cijelom dužinom tijela ronitelja

12.     Za zonu Premantura
Zona Premantura obuhvaća sljedeća kulturna dobra:
- brodolom trgovačkog broda N=44°45'59" E=13°55'54" Z-69
- brodolom trgovačkog jedrenjaka N=44°44'09" E=13°54'21" Z-31 .

Broj mogućih dopuštenja: 4
Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštenju: 5.000,00 kn

13.     Za zonu ratnog broda TA-36 ("Stella Polare")
Ratni brod TA-36, Brestova N=45°08'00" E=14°13'40" Z-244

Broj mogućih dopuštenja: 4
Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštenju: 5.000,00 kn
Posebni uvjeti:
- nositelji dopuštenja dužni su postaviti i održavati sidrište,
- zabranjuje se diranje naoružanja

14.    Za zonu antičkog brodoloma Ilovik
Antički brodolom N=44°28'22" E=14°32'31" Z-47

Broj mogućih dopuštenja: 1
Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštenju: 5.000,00 kn

15.    Za zonu otoka Unije
Zona otoka Unije obuhvaća sljedeća kulturna dobra:
- antički brodolom N=44°38'12" E=14°14'18" Z-36
- parobrod »Tihany« N=44°38'12" E=14°14'07" Z-50

Broj mogućih dopuštenja: 3
Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštenju: 5.000,00 kn
Određuju se posebni uvjeti:
- zabranjuje se ulazak u dijelove olupine bez direktnog izvora prirodne svjetlosti,
- nositelji dopuštenja dužni su postaviti i održavati sidrište

16.    Za zonu otoka Mali Lošinj
Zona otoka Mali Lošinj obuhvaća sljedeća kulturna dobra:
- antički brodolom s teretom N=44°31'24" E=14°27'12" Z-49
- nalazište antičkih amfora N=44°42'20" E=14°21'37" Z-48

Broj mogućih dopuštenja: 2
Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštenju: 5.000,00 kn

17.    Za zonu nalazišta antičke keramike i građevnog materijala Osor
Nalazište antičke keramike i građevnog materijala N=44°41'50" E=14°23'51" Z-77

Broj mogućih dopuštenja: 1
Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštenju: 5.000,00 kn

18.    Za zonu antičkog brodoloma s teretom građevnog materijala Susak
Antički brodolom, Susak N=44°29' 45" E=14°18'38" Z-22

Broj mogućih dopuštenja: 3
Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštenju: 5.000,00 kn

19.    Za zonu otoka Cresa
Zona otoka Cresa obuhvaća sljedeća kulturna dobra:
- Antički brodolom Pernat N=44°56'00" E=14° 18' 16", Z-37
- Antički brodolom Martinšćica N=44°48'52" E=14° 21' 13", Z-14

Broj mogućih dopuštenja: 2
Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštcnju: 5.000,00 kn

20.     Zona ratnog broda »TA 45« (SPICA)
Ratni brod "TA 45" kod N. Vinodolskog N=45°05'27" E=14°45'35" Z-15

Broj mogućih dopuštenja: 3
Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštenju: 5.000,00 kn
Posebni uvjeti:
- zabranjuje se diranje municije i naoružanja,
- nositelji dopuštenja dužni su postaviti i održavati sidrišta

21.     Za zonu antičkog brodoloma kod rta Sorinj na otoku Rabu
Antički brodolom N = 44° 50' 42,1", E =14° 40' 48,5"

Broj mogućih dopuštenja: 3
Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštenju: 5.000,00 kn
Posebni uvjeti:
- nositelji dopuštenja dužni su čistiti zaštitnu mrežu

22.    Za zonu antičkog brodoloma u uvali Vlaška mala na otoku Pagu
Antički brodolom N = 44° 33' 00", E =14° 58' 04"

Broj mogućih dopuštenja: 3
Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštenju: 5.000,00 kn
Posebni uvjeti:
- nositelji dopuštenja dužni su čistiti zaštitnu mrežu

23.    Za zonu otoka Žirje
Antički brodolom N=43°38'48" E=15°42'54" Z-52

Broj mogućih dopuštenja: 2
Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštenju: 5.000,00 kn
Posebni uvjet:
- nositelji dopuštenja dužni su čistiti zaštitnu mrežu

24.    Za zonu otoka Kakanj
Zona otoka Kakanj obuhvaća sljedeća kulturna dobra:
- Antički brodolom N=43°40'13" E=15°42'31" Z-238
- Antički brodolom N=43°40'14" E=15°41'31" Z-240

Broj mogućih dopuštenja: 3
Minimalna godišnja naknada po jednom dupuštenju: 5.000,00 kn

25.    Za zonu potonulog broda »Francesca da Rimini«
Brod "Francesca da Rimini" kod otoka Kaprije N=43°43'20" E=15°40'00" Z-243

Broj mogućih dopuštenja: 5
Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštenju: 5.000,00 kn
Određuju se posebni uvjeti:
- zabranjuje se diranje municije i naoružanja
- nositelji dopuštenja dužni su postaviti i održavati sidrišta

26.   Za zonu otoka Krapanj
Zona otoka Krapanj obuhvaća sljedeća kulturna dobra:
- Novovjekovni brodolom N=43°39' 48" E=15°52'48" Z-234
- Antički brodolom N=43°39'21" E=15°54'21" Z-239
- Antički brodolom N=43°40'39" E=15°52'31" Z-242

Broj mogućih dopuštenja: 3
Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštenju: 5.000,00 kn

27.    Za zonu antičkog brodoloma Muna:
Antički brodolom Muna, Žirje N=43°40'00" E=15°40'15" Z-53

Broj mogućih dopuštenja: 3
Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštenju: 5.000,00 kn

28.    Za zonu antičkog brodoloma Rogoznica
Antički brodolom N=43°28'49" E=16°00'27" Z-241

Broj mogućih dopuštenja: 3
Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštenju: 5.000,00 kn

29.    Za zonu otoka Hvara
Zona otoka Hvara obuhvaća sljedeća kulturna dobra:
- Antički brodolom N=43°10'02" E=16°24'13" Z-45
- Antički brodolom N=43°10'05" E=16°24'33" Z-46
- Antički brodolom N=43°09'19" E=16°23'17" Z-66
- Antički brodolom N=43°11'04" E=16°24'10" Z-79
- Antički brodolom N=43°10'26" E=16°19'52" Z-81
- Antički brodolom N=43°11' 41" E=16°22' 16" Z-229
- Novovjekovni brodolom N=43°08'47" E=16°23' 04" Z-230
- Antički brodolom, Velo Grablje N=43°08'18" E=16°33'09" Z-64

Broj mogućih dopuštenja: 5
Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštenju: 8.000,00 kn

30.    Za zonu antičkog brodoloma kod otočića Lirica ispred Žuljane
Antički brodolom N = 42° 52' 30,5", E = 17° 26' 02,3"

Broj mogućih dopuštenja: 2
Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštenju: 2.000, 00 kn

31.    Za zonu "S-57" Pelješac
Ostaci njemačkog torpednog čamca »S-57« N=42°51'12" E=17°30'00" Z-25

Broj mogućih dopuštenja: 3
Minimalna godišnja naknada po jednom dopuštenju: 5.000,00 kn
Posebni uvjeti:
zabranjuje se diranje torpeda,

II.
Naknada za prvu godinu uplaćuje se u roku od 8 dana od dobivanja dopuštenja, odnosno do 15. lipnja za svaku tekuću godinu.

Za namjenska ronjenja ne plaća se naknada.

Ronjenje se može obavljati isključivo sukladno odgovarajućim ronilačkim kategorijama.

Nadležni Konzervatorski odjel može ukoliko se ustanovi da je neko zaštićeno područje - zona ugroženo ronilačkim aktivnostima obustaviti daljnje aktivnosti na tom lokalitetu.

Ronilačkim klubovima se može izdati dopuštenje pod uvjetima iz članka 3. stavka 4. Pravilnika za zaštićena područja - zone navedene u ovom Programu, osim za zone Baron Gautsch, Coriolanus i "S-57".