Natječaj za UNESCO-LORÉAL stipendije za mlade žene znanstvenice – 2012. (Rok: 27.05.2011.)

Riječ je o 15 stipendija koje dodjeljuje UNESCO u suradnji s LORÉAL-om i namijenjene su znanstvenicama koje su već uključene u istraživački rad na doktorskom stupnju iz područja biologije, biokemije, biotehnologije, poljoprivrede, medicine, farmacije i fiziologije.

Projekti koji uključuju pokuse na životinjama neće se uzeti u obzir, a prednost se daje ne kozmetičkim istraživanjima. Posebna prednost daje se kandidatkinjama iz nerazvijenih zemalja.
 
Stipendija za period od 12 mjeseci iznosi 20.000 USD, no može se produljiti na još 12 mjeseci uz dodatnu stipendiju od 20.000 USD nakon odobrenja odbora za odabir stipendija.
               
Uvjeti za prijavu kandidata:
 
1.   Potpora Nacionalnog povjerenstva za UNESCO;
2.   Dobna granica do 35 godina starosti (prijave kandidatkinja rođenih prije 1. siječnja 1977. neće se razmatrati);
3.   Prednost se daje kandidatkinjama sa završenim poslijediplomskim studijem (stupanj doktora znanosti) u području prirodnih znanosti (u obzir će se uzeti i kandidatkinje s upisanim poslijediplomskim studijem stupnja doktora znanosti);
4.   Samo kandidatkinje s potrebnim kvalifikacijama, koje posjeduju izvanredne intelektualne i osobne kvalitete biti će uzete u obzir ovog programa;
5.   Aktivno znanje službenog jezika zemlje u kojoj će obavljati znanstveno-istraživački rad (u govoru i pismu);
6.   Dobro psihofizičko zdravlje;
7.   Za vrijeme trajanja prijava i trajanja samog projekta kandidatkinje ne smiju raspolagati nekom drugom stipendijom. Ako kandidatkinje prime drugu nagradu ili stipendiju, potrebno je odmah obavijestiti UNESCO koji će razmotriti valjanost prijave.
 
Zainteresirane mlade znanstvenice zamoljene su priložiti sve materijale u dva primjerka:
 
a)   Ispunjeni prijavni obrazac na engleskom ili francuskom jeziku uz 2 fotografije;
b)   E-mail adresu koju kandidatkinja redovno koristi;
c)   Ovjerene preslike svih diploma, uključujući prijepise ocjena, te diplomu ili potvrdu da su na poslijediplomskom studiju na doktorskoj razini;
d)   Popis objavljenih radova;
e)   Preporuku osobe upoznate sa znanstvenim radom kandidatkinja;
f)    Prihvatno pismo institucije u kojoj će se provoditi znanstveno istraživanje, koje mora sadržavati ime mentora projekta, datum početka i vrijeme trajanja projekta te spremnost prijemne institucije za osiguravanjem uvjeta potrebnih za izobrazbu u odabranom području specijalizacije;
g)   Potvrdu o znanju službenog jezika zemlje primateljice na UNESCO-ovom obrascu;
h)   Detaljan opis istraživačkog rada (najviše na jednoj ili dvije stranice) na engleskom ili francuskom jeziku.
 
 
Privito se nalazi prijavni obrazac i detaljnije upute o uvjetima kandidature, te Vas ljubazno molimo da obavijest o ovom programu stipendija proslijedite svim zainteresiranim znanstvenicama te da one potpunu dokumentaciju proslijede u naš Ured do 27. svibnja 2011.  kako bi se najviše četiri kandidature proslijedile na daljnju evaluaciju u sjedište UNESCO-a.