Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva u 2012. godini (Rok: 15.09.2011.)

Ministarstvo kulture objavljuje Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnoga stvaralaštva u 2012. godini. (Rok: 15.09.2011.)

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” br. 47/90, 27/93 i 38/09) i članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”, br. 137/08, 57/09 i 62/09) objavljuje

 
  
Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje
književnoga stvaralaštva u 2012. godini
 
 
1.
Ministarstvo kulture dodjeljivat će potpore autorima za:
  • književno-umjetnički rad
  • prijevode na hrvatski jezik djela koja predstavljaju opća kulturna dostignuća
  • književnopovijesni rad na pripremi sabranih, odabranih i kritičkih izdanja djela hrvatskih autora.
Potpora se neće dodjeljivati autorima za publicistička i stručna djela te za pripremu znanstvenih radova.
  
2.
Pravo podnošenja ponuda na Javni poziv imaju fizičke osobe, državljani Republike Hrvatske.
  
3.
Dodjeljivat će se do:
·         četiri godišnje potpore u iznosu od 84.000,00 kn bruto
·         šest polugodišnjih potpora u iznosu od 42.000,00 kn bruto
·         petnaest tromjesečnih potpora u iznosu od 21.000,00 kn bruto.
Potpore će se isplaćivati autorima u mjesečnim obrocima od 7.000,00 kn bruto.
Nakon korištenja potpore autori se nemaju pravo tri godine prijaviti na Javni poziv za poticanje književnoga stvaralaštva.
  
4.
Uz prijavnicu, kratki životopis i bibliografiju, autori su dužni dostaviti detaljan opis projekta – sinopsis, ogledni arak te prijedlog plana realizacije.
Potrebno je dostaviti dvije recenzije prijavljenoga autorskog projekta. Recenzenti moraju biti relevantni stručnjaci za pojedino područje i to :
  • književni kritičar ili teoretičar
  • urednik ili izdavač.
5.
Sve u roku pristigle ponude s potpunom dokumentacijom razmotrit će posebno formirano povjerenstvo te uputiti prijedlog ministru kulture koji će donijeti odluku o dodjeli potpora autorima.
S korisnikom potpore za poticanje književnoga stvaralaštva sklopit će se ugovor kojim će se urediti prava i obveze autora i Ministarstva.
  
6.
Ponude sa svom traženom dokumentacijom mogu se poslati poštom ili osobno predati u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2.
Prijavnice se mogu dobiti u Ministarstvu kulture i na internetskoj adresi www.min-kulture.hr.
Nepotpune ponude neće biti razmatrane. 
Priložena dokumentacija neće se vraćati podnositeljima, ali ju je moguće preuzeti u Ministarstvu kulture do kraja godine.
  
7.
Ponude na ovaj javni poziv mogu se podnositi od dana objave do 15. rujna 2011. godine.
 
 
 
 
Zagreb, 1. srpnja 2011.
Klasa: 612-10/11-05/0001
Urbroj: 532-07-01/2-11-01