Natječaj za prijavu projekata za sredstva UNESCO-ovog Fonda za kulturnu raznolikost (IFCD) 2011.

Otvoren je natječaj za prijavu projekata za sredstva UNESCO-ovog Fonda za kulturnu raznolikost (IFCD) 2011., osnovanom radi provođenja UNESCO-ove Konvencije za zaštitu i promicanje raznolikosti kulturnih izričaja poticanjem dinamičnog kulturnog sektora u zemljama u razvoju.
 
Na natječaj je moguće prijaviti programe/projekte koji imaju za cilj:
 
  • omogućavanje kulturnih politika koje štite i promiču različitost kulturnih izričaja i po potrebi jačaju odgovarajuće institucionalne infrastrukture;
  • jačanje postojećih kulturnih industrija;
  • poticanje stvaranja novih kulturnih industrija;
  • u specifičnim slučajevima Fond može podržati aktivnosti koje imaju za cilj zaštitu kulturnih izričaja u opasnosti od izumiranja, ugroženih ili potrebitih hitne zaštite te osiguravanje jačanja kapaciteta.
 
 
Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO poziva sve zainteresirane da do 10. lipnja 2011. prijave svoje projekte na odgovarajućem obrascu. Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO napravit će evaluaciju projekata i proslijediti na daljnju procjenu u središte UNESCO-a samo projekte koji zadovoljavaju kriterije koje nalaže Konvencija za zaštitu i promicanje raznolikosti kulturnih izričaja.
 

Informacije o natječaju
 
Prijavni obrazac za provedbu programa/projekata

 
Prijavnica za pomoć u pripremi programa/projekata