Natječaj za dodjelu „Nagrade Ivo Horvat“ za 2010. godinu (Rok: 29.04.2011.)

Na temelju točke 5. Odluke o „Nagradi Ivo Horvat“ („Narodne novine“, br. 96/06) Odbor za dodjelu „Nagrade Ivo Horvat“ raspisuje
 
 
Natječaj za dodjelu „Nagrade Ivo Horvat“ za 2010. godinu
 
 
1.    Nagrada Ivo Horvat dodjeljuje se državljanima Republike Hrvatske za izvanredna postignuća u području zaštite prirode u Republici Hrvatskoj u:
-   projektima i programima u zaštiti prirode;
-   razvoju sustava obrazovanja o zaštiti prirode u odgoju i obrazovanju;
-   dostignućima pojedinaca za razvoj i unaprijeđenje zaštite prirode na državnoj i međunarodnoj razini;
-   doprinosima stručnih institucija, strukovnih i drugih udruga razvoju i unaprijeđenju zaštite prirode.
 
2.     Nagrada se dodjeljuje kao:
2.1.     godišnja nagrada pojedincima, te pravnim osobama za njihov izvanredan doprinos u zaštiti prirode koji su ostvarili tijekom protekle godine;
2.2. nagrada za životno djelo istaknutim pojedincima koji su svojim izvanrednim doprinosom i radom na zaštiti prirode obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji rad čini zaokruženu cjelinu, a njegova djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske.
 
Prijedloge za dodjelu „Nagrade Ivo Horvat“ mogu podnijeti građani, udruge građana, ustanove, trgovačka društva, tijela državne vlasti, tijela lokalne i regionalne samouprave, te druge pravne i fizičke osobe.
 
Prijedlog za svakog kandidata treba sadržavati:
1. kratku biografija kandidata;
2. tijek, opis i dokumentaciju ostvarenja zbog kojeg se kandidat predlaže;
3. obrazloženje uz posebne napomene ako se kandidat predlaže za Nagradu za životno djelo.
 
 
Prijedlozi se zaprimaju do 29. travnja 2011. godine na adresu:
Ministarstvo kulture, Odbor „Nagrade Ivo Horvat“,
10 000 Zagreb, Runjaninova 2.
  
ODBOR „NAGRADE IVO HORVAT“