Javni poziv za imenovanje članova/ica Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije (Rok: 27.01.2011.)

J A V N I  P O Z I V
 
za imenovanje članova/ica Upravnog vijeća
Hrvatske izvještajne novinske agencije
 
 
I.             Na temelju članka 12. Zakona o Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji (Narodne novine, broj 96/2001), Vlada Republike Hrvatske objavljuje Javni poziv radi prikupljanja prijava kandidata/tkinja za imenovanje članova/ica Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije (Hine) i to jednoga člana/ice iz reda zaposlenih u Hrvatskoj izvještajnoj novinskoj agenciji, jednog člana/ice iz reda stručnjaka/inja za medije, a ostala tri člana/ice iz reda ekonomsko-financijskih, pravnih i informatičkih stručnjaka/inja.
   
II.            Za člana/icu Upravnog vijeća Hine ne može se imenovati državni dužnosnik/ica, osoba koja obnaša neku dužnost u tijelima političke stranke, ni osoba koja je u radnom odnosu ili obavlja bilo koje druge poslove u konkurentskim tvrtkama zbog kojih bi moglo doći do sukoba interesa.
 
Mandat članova/ica Upravnog vijeća je četiri godine.
 
III.         Na temelju prispjelih prijava na ovaj Javni poziv, Vlada Republike Hrvatske će predložiti Hrvatskome saboru imenovanje članova/ica Upravnog vijeća Hine.
 
IV.         Prijave, uz koje je obavezno priložiti životopis i dokaze o ispunjavanju uvjeta iz ovog Javnog poziva, podnose se u roku od 15 dana od dana objave Javnog poziva, na sljedeću adresu:
 
 
Ministarstvo kulture
Runjaninova 2
10 000 Zagreb
 
s naznakom: „Prijava kandidata/tkinje za člana/icu Upravnog vijeća Hrvatske izvještajne novinske agencije“