Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnih programa u okviru knjižarske djelatnosti u 2011. godini (Rok: 24.01.2011.)

 
Ministarstvo kulture Republike Hrvatske na temelju članka 9. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine” br. 47/90 i 27/93) i članaka 2., 3., 4. i 5. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine” br. 137/08, 57/09 i 62/09) objavljuje
 
Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje književnih programa u okviru knjižarske djelatnosti u 2011. godini
 
 
Ministarstvo kulture dodijelit će potpore knjižarama i antikvarijatima za njihove djelatnosti u sljedećim područjima:
 
književno-autorske promocije
tematski književni susreti
književne radionice
ostale aktivnosti čiji je cilj promicanje kulture čitanja.
 
Cilj Javnoga poziva: stimuliranje nezavisnih knjižara te povećanje dostupnosti knjiga i časopisa.
 
Pravo podnošenja ponuda imaju pravne osobe koje su registrirane za obavljanje knjižarske djelatnosti u Republici Hrvatskoj.
 
Uz ponudu za potporu treba dostaviti:
               
ispravno ispunjenu prijavnicu
registarsku potvrdu iz koje je vidljivo da je predlagatelj registriran za obavljanje knjižarske djelatnosti
detaljan pregled i opis svih dosadašnjih djelatnosti knjižare u području promidžbe knjiga i kulture čitanja (priložiti dokumentaciju)
opis knjižarske književne građe (obvezni elementi u prijavnici: broj zastupljenih nakladnika, broj ponuđenih naslova, struktura ponude – odnos komercijalnih naslova prema naslovima koje podupire Ministarstvo kulture, broj književnih časopisa koji su u stalnoj ponudi)
opis ostale knjižarske građe
detaljan opis svakog programa za koji se traži potpora
detaljna razradba programa (cilj, plan s rokovima, sudionici, voditelj programa)
konkretni podatci o prostornoj i kadrovskoj ekipiranosti
vlastita osigurana sredstva za provedbu programa te sredstva iz drugih izvora.
 
Knjižare moraju samostalno pripremiti i predložiti projekte koji se ne smiju niti u jednoj točki podudarati s ostalim programima za koje je Ministarstvo već odobrilo financijsku potporu. Ministarstvo kulture neće podupirati promidžbene programe nakladničkih knjižara u kojima su zastupljena isključivo vlastita izdanja.
 
Sve u roku pristigle ponude s potpunom dokumentacijom razmotrit će posebno povjerenstvo te uputiti prijedlog ministru kulture, koji će donijeti odluku o dodjeli potpora knjižarama.
 
Ponude se mogu poslati poštom ili osobno predati u Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2.
Nepotpune ponude neće biti razmatrane.
 
Priložena dokumentacija neće se vraćati podnositeljima, ali je oni mogu preuzeti u Ministarstvu kulture.
Ponude na ovaj Javni poziv primaju se od dana objave do 24. siječnja 2011. godine.
 
Zagreb, 27. prosinca 2010.
 
Klasa: 612-10/10-08/0037
Urbroj: 532-07-02/2-10-01