Natječaj za dizajn vizualnog identiteta Festivala hrvatske kulture u Francuskoj (Rok: 02.09.2011.)

Ministarstvo kulture RH raspisuje ograničeni natječaj za dizajn vizualnog identiteta Festivala hrvatske kulture u Francuskoj i poziva zainteresirane autore i timove za sudjelovanje u natječaju. Rok za primanje zahtjeva je 2. rujna 2011. godine.

Festival hrvatske kulture u Francuskoj je manifestacija kojom će se u 2012. godini hrvatska kultura predstaviti francuskoj javnosti putem različitih multidisciplinarnih programa u Parizu i drugim gradovima Francuske. Održavanje Festivala dogovara se diplomatskim putem te pokazuje interes dviju zemalja za daljnjom bilateralnom suradnjom. Festival kulture, osim francuske javnosti, prati i veliki broj turista koji posjećuju Francusku čime promocija zemlje gosta nadilazi okvire Francuske. Sama manifestacija praćena je od strane francuskih medija te zabilježena na svim kulturnim kartama i programskim brošurama kulturnih promotora, a festival kroz svoje programske koncepte prelazi i u druga područja kulturološkog identiteta: preko obrazovno-znanstvenih sadržaja, tehnoloških, industrijskih, turističkih do ekonomskih.
 
Vizualni identitet manifestacije treba biti primjer izvrsnosti dizajna i pridonijeti sveukupnoj vidljivosti i atraktivnosti projekta.
 
Rokovi
31. 8. 2011. do 15.00 sati - rok za postavljanje pitanja vezanih uz dostavu zahtjeva za sudjelovanje u natječaju
2. 9. 2011. do 13.30 sati - rok za primanje zahtjeva za sudjelovanje u natječaju
6. 9. 2011. - Ocjenjivački sud odabrat će 5 pozvanih natjecatelja
9. 9. 2011. u 10 h u Ministarstvu kulture RH - usmeni brifing
30. 9. 2011. do 13.30 sati – rok za primanje natječajnih radova
 
Najbolje idejno rješenje bit će nagrađeno novčanom nagradom u iznosu od 25.000,00 kn neto.
 
Autori i/ili timovi zainteresirani za sudjelovanje, natječajnu dokumentaciju potrebnu za prijavu interesa mogu preuzeti u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske od 23. 8. 2011. Za preuzimanje natječajne dokumentacije potrebna je besplatna korisnička registracija.
 
Ocjenjivački sud će na temelju primljenih zahtjeva odabrati 5 pozvanih autora i/ili timova, vodeći se kriterijem kvalitete portfolija i referenci, relevantnosti portfolija i referenci za natječajnu temu te suvremenosti portfolija i referenci. Projektni zadatak natječaja bit će poslan elektroničkom poštom pozvanim autorima i/ili timovima.
 
Članovi Ocjenjivačkog suda su:
1.    Nina Obuljen, Ministarstvo kulture
2.    Marina Tomas Billet, HTZ Pariz
3.    Seadeta Midžić, izbornica Hrvatske kulturne sezone
4.    Damir Bralić, grafički dizajner, HDD
5.    Damir Gamulin, grafički dizajner, HDD
 
U slučaju spriječenosti ili odustajanja nekog od članova Ocjenjivačkog suda, zamjenski članovi su:
-   Dejan Dragosavac, grafički dizajner, HDD
-   Nevena Tudor Perković, Ministarstvo kulture
 
Zahtjevi za sudjelovanje u natječaju šalju se kao preporučena pošiljka, dostavom ili donose osobno na adresu Ministarstvo kulture RH - NATJEČAJ  ZA VIZUALNI IDENTITET FESTIVALA HRVATSKE KULTURE, Runjaninova 2, 10000 Zagreb. Zahtjevi koji stignu nakon isteka roka za primanje bit će vraćeni pošiljatelju neotvoreni. Natjecatelji koji ne zadovoljavaju Opće uvjete natječaja bit će isključeni iz ocjenjivanja.
 
Postavljanje pitanja
Natjecatelji mogu postavljati pitanja vezana uz dostavu zahtjeva za sudjelovanje u natječaju putem elektroničke pošte na adresu natjecaj.V.I@min-kulture.hr