Natječaj za dodjelu "Nagrade Iso Velikanović" za 2010. godinu (Rok: 25.02.2011.)

Na temelju odredbe točke 5. Odluke o "Nagradi Iso Velikanović" (Narodne novine broj 82/05) Odbor "Nagrade Iso Velikanović" raspisuje
 
Natječaj za dodjelu "Nagrade Iso Velikanović" za 2010. godinu
  
 
1. "Nagrada Iso Velikanović" dodjeljuje se kao nagrada Ministarstva kulture za najbolja ostvarenja u području prevodilaštva u Republici Hrvatskoj.
 
2.
Nagrada se dodjeljuje kao:
2.1. godišnja nagrada za najbolji prijevod objavljen u protekloj godini
2.2. nagrada za životno djelo istaknutim prevoditeljima koji su svojim prevoditeljskim radom obilježili vrijeme u kojem su djelovali i čiji rad čini zaokruženu cjelinu, a njihova djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske.

3. Prijedloge za dodjelu "Nagrade Iso Velikanović" mogu podnijeti građani, udruge građana, ustanove, trgovačka društva, tijela državne vlasti, tijela lokalne i regionalne samouprave, vjerske zajednice i druge osobe.
  
Prijedlog za svakog kandidata treba sadržavati:
1. biobibliografiju kandidata
2. stručnu recenziju prijevoda i primjerak knjige ako se kandidat predlaže za godišnju nagradu ili obrazloženje uz napomenu ako se kandidat predlaže za nagradu za životno djelo.
   
Prijedlozi se dostavljaju Ministarstvu kulture, Zagreb, Runjaninova 2, Odbor "Nagrade Iso Velikanović", a primaju se do 25. veljače 2011.