Dramska umjetnost – profesionalna kazališna djelatnost (pregled sa stanjem 24.11.2021.)


Dramska umjetnost - profesionalna kazališta  .pdf (pregled sa stanjem 24.11.2021.)
 


(Analiza sa stanjem 8.2.2021.)
Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2021. godinu u profesionalnoj kazališnoj djelatnosti te kazališnom i plesnom amaterizmu od ukupno prijavljenih 480 programa s potraživanjem od približno 47 mil. kn, odobren je 361 program u ukupnom iznosu od 21.287.600,00 kn. Odbijeno je 119 programa.
 
Programska djelatnost 2021.
ODOBRENO
Profesionalna kazališna djelatnost 20.336.100,00 kn
288 programa
Kazališni i plesni amaterizam 951.500,00 kn
73 programa
UKUPNO: 21.287.600,00 kn
361 programa
 
 
Kulturno vijeće za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti, u sastavu: Miran Hajoš, predsjednik, Perica Martinović, Jasminka Mesarić i Saša Božić, vrednovalo je programe profesionalne kazališne djelatnosti i kazališnog amaterizma, u skladu s Kriterijima i Smjernicama i načelima rada Kulturnog vijeća.
Stručno povjerenstvo za suvremeni ples i pokret, u sastavu: Matija Ferlin, predsjednik, Ksenija Zec i Andreja Jeličić, vrednovalo je programe suvremenog plesa i pokreta, kao i programe plesnog amaterizma, vodeći se Smjernicama i načelima rada Povjerenstva.
 
U profesionalnoj kazališnoj djelatnosti od prijavljenih 343 programa s potraživanjem od približno 42 mil. kn odobreno je 288 programa u iznosu od 20.336.100,00 kn.
 
Podržani su programi festivala (manifestacija)-nacionalnih i ostalih festivala raznih programskih koncepcija, gostovanja javnih i privatnih kazališta, programi lokalne organizacije kazališnih gostovanja, redovni programi nacionalnih kazališta, programi strukovnih udruga i drugi kazališni programi (kazališno-znanstveni skupovi, natječaji, nagrade),  a osobita pozornost dana je pripremi predstava javnih (regionalnih) kazališta i privatnih kazališta (umjetničkih organizacija), kao poticaj regionalnom kulturnom razvoju i nezavisnoj sceni. Po prvi put su podržane reprizne izvedbe javnih i privatnih kazališta, kao poticajna mjera u izvanrednim okolnostima pandemije.
 
POTPROGRAMSKA DJELATNOST 2021. ODOBRENO
Festivali/manifestacije 9.417.000,00 kn
64 programa
Gostovanja-javna kazališta 216.000,00 kn
16 programa
Gostovanja-privatna kazališta 1.144.500,00 kn
49 programa
Lokalna organizacija kazališnih gostovanja 338.000,00 kn
28 programa
Redovni program-javna kazališta 1.538.000,00 kn
22 programa
Nacionalna kazališta 5.750.000,00 kn
4 programa
Priprema predstava-privatna kazališta 1.711.600,00 kn
87 programa
Ostali programi 221.000,00 kn
18 programa
Ukupno 20.336.100,00 kn
288 programa
 
Uzimajući u obzir epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom koronavirusa koja donosi izazove u planiranju, provedbi i dostupnosti programa te mobilnosti umjetnika i profesionalaca u području kulture, prijavljeni programi su vrednovani, uz uobičajene kriterije i smjernice, ali i sukladno novim okolnostima. U tom smislu Vijeće je istaknulo prioritetnu važnost podrške programima samostalnih i nezavisnih umjetnika kao najugroženijoj skupini pogođenoj pandemijom.

Napominjemo da će se Ugovori za manifestacije generirati sukladno epidemiološkim mjerama koje će biti na snazi.

Kulturno vijeće za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti je, kao temeljne prioritete u vrednovanju programa istaknulo kvalitetu programa (izvrsnost), lokalni razvoj i doprinos kulturnom životu zajednice. Uz načelo profesionalizma, komplementarnosti, poticanje razvoja mladih umjetnika i razvoja publike, Vijeće se vodilo i smjernicama kontinuiteta programa, mjerljivih rezultata, uključivosti većeg broja profesionalnih umjetnika različitih generacija, programske raznovrsnosti, regionalne i lokalne zastupljenosti, umreženosti i šire vidljivosti programa, inovativnosti, angažiranosti, nastojanja na podizanju produkcijskih kapaciteta, međunarodne iskoristivosti programa.
 
Isplate sredstava temeljem ugovora o korištenju sredstava Ministarstva za 2021. za korisnike s odgođenim programima iz 2020. (temeljem Odluke Vlade RH od 24.3.2020.) realizirat će se po izvršenju ugovornih obveza odnosno ostvarenju programa financiranih u 2020.