Dramska umjetnost - suvremeni ples i pokret (pregled sa stanjem 24.11.2021.)

Dramska umjetnost - suvremeni ples i pokret  .pdf  (pregled sa stanjem 24.11.2021.)
 (Analiza sa stanjem 2.3.2021.)
Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2021. godinu iz područja dramske i plesne umjetnosti (profesionalna kazališna djelatnost, kazališni i plesni amaterizam, suvremeni ples i pokret) od ukupno 626 prijavljenih programa s potraživanjem od približno 54 milijuna kuna, odobreno je 462 programa u ukupnom iznosu od 23.962.970,00 kn. Odbijena su 165 programa.
 
Programska djelatnost 2021.
ODOBRENO
Profesionalna kazališna djelatnost 20.336.100,00 kn
288 programa
Kazališni i plesni amaterizam 951.500,00 kn
73 programa
Suvremeni ples i pokret 2.675.370,00 kn
101 program
UKUPNO: 23.962.970,00 kn
462 programa
 
 
Stručno povjerenstvo za suvremeni ples i pokret, u sastavu: Matija Ferlin, predsjednik, Ksenija Zec i Andreja Jeličić, vrednovalo je programe suvremenog plesa i pokreta vodeći se Smjernicama i načelima rada.

Od ukupno prijavljenih 146 programa s potraživanjem od približno 7 mil. kn, odobren je 101 program u iznosu od 2.675.370,00 kn. Sredstva su odobrena za programe festivala i manifestacija, gostovanja, pripreme premijernih plesnih predstava i reprizne izvedbe te ostale programe.
 
Potprogramska djelatnost 2021.  ODOBRENO
Festivali/manifestacije 835.000,00 kn
19 programa
Gostovanja 400.370,00 kn
20 programa
Priprema premijernih plesnih predstava i reprizne izvedbe 1.339.000,00 kn
57 programa
Ostali programi 101.000,00 kn
5 programa
UKUPNO: 2.675.370,00 kn
101 program
 
 
Uzimajući u obzir epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom koronavirusa koja donosi izazove u planiranju, provedbi i dostupnosti programa te mobilnosti umjetnika i profesionalaca u području kulture, prijavljeni programi su vrednovani, uz uobičajene kriterije i smjernice, također i sukladno novim okolnostima. U izvješću o radu Stručnog povjerenstva istaknuto je da su, s obzirom na izvanredne okolnosti pandemije i epidemiološke mjere, uobičajeni kriteriji vrednovanja programa prilagođeni na način da se svim dionicima profesionalne plesne scene prvenstveno omogući rad na novim projektima kao i distribucija repertoara kroz financiranje repriznih izvedbi i gostovanja. Po prvi put su dodijeljena sredstva za reprizne izvedbe. Kao važan kriterij istaknut  je angažman samostalnih i nezavisnih umjetnika u programima.
 
Stručno povjerenstvo za suvremeni ples i pokret istaknulo je temeljne prioritete kojima su se vodili pri ocjenjivanju programa: kvaliteta programa, lokalni razvoj, edukacija i istraživačke rezidencije. Povjerenstvo je nastojalo uvećati sredstva prijaviteljima s već zapaženim recentnim postignućima u umjetničkom području suvremenog plesa te s mjerljivim doprinosom razvoju šire kulturne slike RH. Istaknulo je važnost poticanja razvoja programa u lokalnim sredinama koji doprinose decentralizaciji, zatim angažman prijavitelja koji kroz organizaciju edukacijskih i istraživačkih rezidencija značajno unaprjeđuju kvalitetu plesne umjetnosti, rade na razvoju publike te doprinose rastu općenite kvalitete programa. Povjerenstvo je također dalo podršku  vrijednim programima onih organizacija, koje okupljaju mlade i neafirmirane umjetnike. Pri ocjenjivanju programa izdvojena su načela profesionalnosti, komplementarnosti, programskog kontinuiteta, poticanje razvoja mladih umjetnika, razvoj publike i načelo reciprociteta. 

Isplate sredstava temeljem ugovora o korištenju sredstava Ministarstva za 2021. za korisnike s odgođenim programima iz 2020. (temeljem Odluke Vlade RH od 24.3.2020.) realizirat će se po izvršenju ugovornih obveza odnosno ostvarenju programa financiranih u 2020.