Književne manifestacije (pregled sa stanjem 3.5.2021.)


Književne manifestacije  .pdf  (pregled sa stanjem 3.5.2021.
 

(pregled sa stanjem 26.2.2021.)
Ministarstvo kulture i medija već duži niz godina redovito sufinancira književne manifestacije koje se kontinuirano održavaju, a vezane su uz istaknute osobe i događaje hrvatske kulture.

Taj segment financiranja obuhvaća i programe promidžbe hrvatske knjige u inozemstvu, naročito u obliku sufinanciranja nacionalnih nastupa na inozemnim sajmovima knjiga. Zbog pandemije koronavirusa u 2020. godini, a to se nastavlja i u 2021. godini, namjenska su sredstva ponajprije usmjerena na programe koji se održavaju u nacionalnim okvirima i u prilagođenim uvjetima.

Od posebnog su prioriteta manifestacije posvećene problematici suvremene hrvatske i svjetske književnosti koje uz festivalska događanja obuhvaćaju i tradicionalne manifestacije (Goranovo proljeće, Knjiga Mediterana, Galovićeva jesen, Kaj v Zelini i druge).

U Godini čitanja od posebne su važnosti one manifestacije koje su zbog pandemije iznašle nove mogućnosti promoviranja sadržaja čitateljskoj publici.

Važan segment sufinanciranja predstavljaju i književne nagrade koje se također redovno financiraju. Od nagrada mogu se izdvojiti nagrada Grigor Vitez, nagrada Ksaver Šandor Gjalski, nagrade Dana hrvatske knjige – Davidias, Judita i Slavić i druge. 
 
U okviru Poziva za financiranje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za programe književnih manifestacija zaprimljeno je 217 prijava. Od toga će se sufinancirati 146 programa u ukupnom iznosu od 3.863.700,00 kn.
                                                                                                                         
Prijavljene programe vrednovalo je Kulturno vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost u sljedećem sastavu: Lahorka Plejić Poje, predsjednica, Iva Grgić Maroević, Ivica Matičević, Nikola Petković i Katica Matković Mikulčić.

Kako bi se izbjeglo višestruko proračunsko financiranje istih programa sredstvima Ministarstva kulture i medija, nisu podržani oni programi koje u značajnijoj mjeri sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja ili koji su lokalnog karaktera, odnosno koje u većoj mjeri sufinancira lokalna zajednica.