Knjižnična djelatnost (pregled sa stanjem 15.4.2021.)


Knjižnična djelatnost   .pdf  (pregled sa stanjem 15.4.2021.)
 
Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu, za programsko područje knjižnične djelatnosti, pristiglo je 399 prijava, od kojih je odobreno financiranje 368 programa.
 
Na temelju obveznih godišnjih financijskih izvješća, koja sukladno ugovorima o financiranju Ministarstvu kulture i medija dostavljaju korisnici, izvješća županijskih matičnih službi koja ujedinjuje Matična služba za narodne knjižnice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te statističkih podataka prikupljenih iz Sustava jedinstvenoga elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica, Služba za arhivsku i knjižničnu djelatnost analizirala je poslovanje svih narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj te cjelokupne knjižnične djelatnosti u području narodnih knjižnica kao podlogu za kriterije vrednovanja programa pristiglih na Poziv za predlaganja programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu / knjižnične djelatnosti.

Hrvatsko je knjižnično vijeće na toj podlozi, na svojoj 13. sjednici održanoj u četvrtak, 26. studenoga 2020., petak, 27. studenoga 2020., ponedjeljak, 7. prosinca 2020. i utorak, 8. prosinca 2020. donijelo kriterije vrednovanja programa knjižnične djelatnosti:
 • - pozitivna ocjena izvršenja programa za prethodnu godinu vezano uz sve podmirene obveze prema Ministarstvu kulture
 • - posebnost županijskih matičnih knjižnica koje su, na temelju Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i Pravilnika o matičnoj djelatnosti, nositelji i pokretači knjižnične djelatnosti u područjima svoje matičnosti
 • - broj stanovnika određenoga područja na kojemu djeluje knjižnica
 • - broj članova knjižnice
 • - broj knjiga u fondu pojedine knjižnice
 • - obrtaj fonda knjižnice (broj posudbi u knjižnici i izvan knjižnice)
 • - broj virtualnih posjeta knjižnici
 • - usklađenost sa Standardima za narodne knjižnice
 • - proširenje djelatnosti
 • - osamostaljenje
 • - pokretanje pozitivnih promjena u knjižničarstvu
 • - zapaženo djelovanje u lokalnoj zajednici
 • - inicijalna sredstva novim, tek osnovanim knjižnicama
 • - dodatna sredstva knjižnicama koje imaju bibliobusnu službu.

Utvrđene su i dodatne smjernice za vrednovanje akcija i manifestacija te razvojnih programa u knjižničnoj djelatnosti:
 • - inovativnost ponuđenoga programa
 • - kontinuitet programa
 • - dobivene nagrade ili priznanja
 • - poticanje društvene inkluzije
 • - važnost i potencijal za doprinos razvoju knjižnične djelatnosti
 • - kvaliteta dosadašnjega rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa

Vijeće je također razmatralo troškovnike u dokumentaciji priloženoj prijavnicama te je uzimalo u obzir
koji su prihvatljivi, a koji neprihvatljivi troškovi, kao i participaciju osnivača u troškovima programa

 
Knjižnična djelatnost
  Programi: Financirano: Postotak:
Akcije i
manifestacije u
knjižničnoj
djelatnosti
109 574.700,00 kn 3,29 %
Nabava knjižne i
neknjižne građe
u knjižnicama
229 16,269.500,00 93,30 %
Razvojni programi
(radionice, seminari
i stručno
usavršavanje
knjižničara)
30 593.000,00 kn 3,40 %
UKUPNO
FINANCIRANO:
365 17,437.200,00 100,00 %