Kulturno-umjetnički amaterizam (pregled sa stanjem 21.9.2021.)


Kulturno-umjetnički amaterizam  .pdf  (pregled sa stanjem 21.9.2021.)
 

(pregled sa stanjem 9.4.2021.)
U okviru kulturno-umjetničkog amaterizma (glazbeni/folklorni) na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu (dalje: Poziv) prijavljeno je 626 programa (pad od 6,7 % u odnosu na prošlu godinu). Financijska potraživanja prema Ministarstvu kulture i medija iznosila su 16.214.949,35 kuna (pad od 8,1 % u odnosu na prošlu godinu). Prijavljeni programi, redom vezani uz glazbene discipline i  folklor, predstavljeni su kroz šest potprogramskih djelatnosti.

Kulturno vijeće za kulturno-umjetnički amaterizam u sastavu: dr. sc. Silvio Braica, predsjednik te članovi: dr. sc. Naila Ceribašić, prof. Katarina Bušić, dr. sc. Joško Ćaleta i izv. prof. art. Dario Teskera, razmatralo je i iznosilo stručna mišljenja u skladu s uvjetima Poziva, kriterijima Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (čl. 7), Smjernicama za prihvaćanje prijedloga programa kulturno-umjetničkog amaterizma za 2021. godinu, Poslovnikom o radu Kulturnoga vijeća za kulturno-umjetnički amaterizam, ocjenom izvršenja dosadašnjih obveza korisnika prema Ministarstvu kulture i medija te epidemiološkim uputama. Vijeće je zasada razmotrilo sljedeće potprogramske djelatnosti: Nabava nošnji/Nabava instrumenata, Nakladnička djelatnost, Seminari/Radionice i Ostali programi.
 
Sukladno epidemiološkim preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo za sprječavanje zaraze bolešću COVID-19, potprogramske djelatnosti Festivali/Manifestacije/Smotre i Koncertna gostovanja/Obljetnice Vijeće će razmatrati kada se stvore epidemiološki uvjeti koji omogućuju i dozvoljavaju njihovu provedbu.
 
Potpore programima svih navedenih potprogramskih djelatnosti bit će osigurane u skladu s raspoloživim proračunskim vrijednostima za 2021. godinu.
 
Rezultati Poziva za potprogramske djelatnosti Festivali/Manifestacije/Smotre i Koncertna gostovanja/Obljetnice bit će objavljeni na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija čim se steknu uvjeti za njihovu provedbu. Sve prijavitelje programa u dvjema navedenim potprogramskim djelatnostima Ministarstvo kulture i medija moli za razumijevanje.
 
Za programe u 2021. godini zasada je odobreno 2.355.800,00 kuna za 211 programa.


Odobrena potpora za programe u 2021. godini
 
POTPROGRAMSKA DJELATNOST BROJ PROGRAMA IZNOS
FESTIVALI/MANIFESTACIJE/SMOTRE nije razmatrano  
NABAVA I OBNOVA FUNDUSA NARODNIH NOŠNJI/TRADICIJSKIH I KLASIČNIH GLAZBALA 168 1.809.300 kn
SEMINARI/RADIONICE 29 348.500 kn
KONCERTNA GOSTOVANJA/OBLJETNICE nije razmatrano  
NAKLADNIČKA DJELATNOST 11 144.000 kn
OSTALI PROGRAMI 3 54.000 kn
UKUPNO 211         2.355.800 kn