Inovativne umjetničke i kulturne prakse (pregled sa stanjem 3.5.2021.)


Inovativne umjetničke i kulturne prakse .pdf (pregled sa stanjem 3.5.2021.)
 
(pregled sa stanjem 4.3.2021.)

Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu u programskoj djelatnosti inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi pristigle su ukupno 584 prijave. Financijska potraživanja prema Ministarstvu kulture i medija iznosila su 38.325.474,37 kn, a za financiranje je odobren 341 program u iznosu od 7.011.000,00 kn.

 
INOVATIVNE UMJETNIČKE I KULTURNE PRAKSE
Programsko područje Odobreno Iznos (kn)
Cjelogodišnji programi 88 2.393.000,00
Razvoj i produkcija projekata mladih umjetnika do 30. godina 17 250.000,00
Umjetnička istraživanja i produkcije 63 1.095.000,00
Festivali/manifestacije 65 1.457.000,00
Edukativni programi 44 606.000,00
Rock glazba: festivali i klupski programi 64 1.210.000,00
Ukupno 341 7.011.000,00
Prijavljene programe razmatralo je i vrednovalo Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse u sastavu: Ana Hušman, predsjednica, Petar Ćurić, Martina Munivrana, Katarina Pejović i Veljko Popović te Stručno povjerenstvo za rock glazbu i klupske programe u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu u sastavu: Nikša Bratoš, predsjednik, Dražen Baljak i Zoran Stajčić.

Programi su razmatrani i vrednovani sukladno temeljnim kriterijima koji su propisani člankom 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16) i smjernicama za vrednovanje programa Kulturnog vijeća za inovativne umjetničke i kulturne prakse te Stručnog povjerenstva za rock glazbu i klupske programe u Republici Hrvatskoj za 2021. godinu. Podržani programi uključuju cjelogodišnje programe, razvoj i produkciju projekata mladih umjetnika do 30. godina, umjetnička istraživanja i produkcije, festivale/manifestacije, edukativne programe te programe rock glazbe: festivale i klupske programe.

Uzimajući u obzir epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom koronavirusa koja je donijela izazove u planiranju, provedbi i dostupnosti programa te mobilnosti umjetnika i profesionalaca u području kulture, prijavljeni programi su vrednovani, uz gore navedene kriterije i smjernice, i sukladno novim okolnostima. U tom smislu Kulturno vijeće za inovativne umjetničke i kulturne prakse te Stručno povjerenstvo za rock glazbu i klupske programe istaknuli su prioritetnu važnost podrške projektnoj suradnji s domaćim autorima i umjetnicima, kao i novim mogućnostima održavanja programa, uključujući kvalitetno i inovativno osmišljene i producirane digitalne sadržaje.

U odnosu na 2020. godinu, na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu zaprimljeno je 20% više prijava programa inovativnih umjetničkih i kulturnih praksi, a za financiranje u 2021. godini predloženo je ukupno 26% više programa te iz proračuna izdvojeno 13% više sredstava u odnosu na 2020. godinu, što čini značajan porast u broju podržanih programa i izdvojenih sredstava, uz naglasak na podršci većem broju korisnika koji djeluju u nezavisnom kulturnom sektoru te potpori umjetničkim istraživanjima i produkciji, koja je u 2021. godini povećana za 80% u odnosu na prethodnu godinu.

Napominjemo da će se ugovori za festivale i manifestacije, kao i u ostalim programskim djelatnostima, isporučivati sukladno mogućnostima održavanja i epidemiološkim mjerama koje će biti na snazi.