Književni programi knjižara (Pregled sa stanjem 20.1.2021.)

Potpora organizaciji književnih programa u okviru knjižarske djelatnosti osmišljena je kao jedna od mjera revitalizacije hrvatske knjižarske mreže i dodjeljuje se od 2005. godine. Budući da su knjižare još uvijek najkrhkiji dio knjižnog lanca koji je 2017. godine naročito pogodilo urušavanje jednog od njegovih najvećih segmenata Ministarstvo kulture i medija je nastojalo dodatnim poticajima osnažiti knjižarski lanac u Hrvatskoj.

Knjižarska se djelatnost stoga nastavila poticati i drugim mjerama Ministarstva kulture i medija, naročito kroz program poduzetništva u kulturnim i kreativnim industrijama, za segment knjižarske i književno-nakladničke djelatnosti. Književni programi u okviru knjižarske djelatnosti sufinancirani ovim putem pridonose živosti kulturnog života naročito u manjim sredinama u kojima se nastoji osnažiti knjižare radi preuzimanja uloge svojevrsnih lokalnih kulturnih centara.

U okviru Poziva za financiranje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za programe književnih programa u okviru knjižarske djelatnosti zaprimljeno je 19 prijava za različite književne programe koji bi se tijekom 2021. godine trebali održavati u 8 knjižara iz Zagreba, Karlovca, Osijeka, Rijeke i Pule.

Zbog neizvjesne realizacije planiranih programa uslijed pandemije koronavirusa Vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost koje je vrednovalo prijavljene programe predložilo je da se za početak, odnosno za prvi dio godine, svakoj od prijavljenih knjižara dodijele inicijalna sredstva s mogućnošću odobravanja dodatnih sredstava po (započetoj) realizaciji programa i ovisno o epidemiološkoj situaciji.

Prihvativši prijedlog Vijeća ministrica je donijela sljedeću odluku o financiranju:
 
  Naziv predlagatelja Odobreno
1 Bookara j.d.o.o. 20.000,00 kn
2 Castropola d.o.o. 20.000,00 kn
3 Dobra knjiga d.o.o. 20.000,00 kn
4 Fraktura d.o.o. 20.000,00 kn
5 Kaloma d.o.o. 20.000,00 kn
6 Naklada Val d.o.o. 20.000,00 kn
7 Svjetla grada d.o.o. 20.000,00 kn
8 Torpedo Comics Zagreb 20.000,00 kn


Svi navedeni korisnici dužni su odobrena sredstva koristiti namjenski za održavanje književnih programa u okviru knjižarske djelatnosti s ciljem povećanja vidljivosti knjižare, većoj posjeti čitateljske publike, odnosno s rastom prodaje kao konačnim ciljem koji doprinosi većoj čitanosti knjiga dostupnih u knjižari, naročito izdanja domaćih autora i nakladnika.

Prihvatljivi troškovi ovog programa obuhvaćaju honorare autorima (uključujući i trošak prijevoza) čije se knjige predstavljaju i/ili potpisuju, honorare predstavljačima koji o knjigama govore te dio režijskih troškova i plaća djelatnika knjižare kao organizatora književnih programa.

Po utrošku ovom odlukom odobrenih sredstava korisnik se može javiti za dodatna sredstva dostavljajući izvješće o održanim programima i za njih utrošenim sredstvima te prilažući novi, prilagođeni plan i troškovnik za daljnje održavanje književnih programa u 2021. godini u skladu s novim epidemiološkim uvjetima.