Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe (pregled sa stanjem 25.1.2021.)


Digitalizacija arhivske, knjižnične i muzejske građe  .pdf (pregled sa stanjem 25.1.2021.)  
 

Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu za programe digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe pristigle su 93 prijave za koje se traži financijska potpora u ukopnom iznosu od 3.859.411,85 kuna.
 
Vijeće projekta "Hrvatska kulturna baština" sukladno kriterijima za vrednovanje i odabir programa digitalizacije arhivske, knjižnične, muzejske građe predložilo je potporu 48 programa u iznosu od 600 000,00 kuna.
 
Vijeće je dalo prednost sadržajima od interesa za Republiku Hrvatsku koji uključuju visoku razinu kvalitete i stručne utemeljenosti i koji hrvatsku kulturu stavljaju u europski kontekst, promiču interkulturni dijalog te razvoj civilnog društva.
 
Vijeće projekta razmatralo je prijedloge programa koji sadrže detaljan Plan projekta digitalizacije građe izrađen prema smjernicama za digitalizaciju građe.
 
Posebna pažnja posvetila se programima koji potiču:
- dostupnost građe, stvaranje bogatih, široko dostupnih digitalnih sadržaja i usluga utemeljenih na suvremenim informacijskim tehnologijama,
- zaštitu građe, zaštitu arhivske, knjižnične, muzejske građe i uopće građe kulturne baštine, pristup toj građi na internetu i prezentaciju kulturnog identiteta,
- predstavljanje i promidžbu građe, umrežavanje i prisutnost hrvatske kulturne baštine u europskim i regionalnim mrežama kulturnih sadržaja, suradnju između baštinskih ustanova na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj te međunarodnoj razini,
- razvoj novih usluga i proizvoda, kulturnu raznolikost i uporabu digitaliziranih kulturnih sadržaja u obrazovanju, turizmu i drugim uslužnim djelatnostima, sadržajnu i tehničku kvalitetu i inovativnost te uporabu svih vrsta medija, korištenje novih tehnologija, 3D laserskog skeniranja u funkciji digitalizacije kulturno – povijesnih – graditeljskih spomenika Republike Hrvatske.
 
Ministarstvo kulture i medija odobrilo je financijsku potporu za 48. programa digitalizacije kulturne baštine u iznosu od 600 000,00 kuna.