Odobreni programi zaštite kopnene arheološke baštine 2021. (pregled sa stanjem 7.9.2021.)

   

Na "Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu" za programe zaštite na kopnenoj arheološkoj baštini prijavljeno je 199 programa, a ukupna financijska potraživanja iznosila su 20.404.244,00 kn.
 
Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva, procjene prioriteta i potreba nastalih nakon potresa u Zagrebu 22. ožujka 2020. i u Petrinji 29. prosinca 2020., a  u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture i medija za financiranje uvršteno je 11 programa u ukupnom iznosu od 1.553.000,00 kn.
 
Prijedlog financiranja programa donesen je na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske te je prijedlog odobren od ministrice kulture.
 
Programske aktivnosti provode se isključivo na području Republike Hrvatske, a prihvatljive vrste programa obuhvaćaju:
 
- arheološka istraživanja,
- izradu dokumentacije,
- izvođenje radova
 
Ocjena opravdanosti financiranja programa zaštite i očuvanja arheološke baštine donosi se prema sljedećim kriterijima:
 
stupanj fizičke ugroženosti nalazišta i nalaza (osobito hitne intervencije),
postojanje pravne zaštite lokaliteta (tijekom odobravanja programa ovaj kriterij ne može biti presudan ako je riječ o visokom stupnju ugroženosti nalazišta ili nalaza, a postupak pravne zaštite je u tijeku),
izrada dokumentacije postojećeg stanja lokaliteta koji su istraženi, ali tehnička dokumentacija ne postoji ili nije cjelovita,
izrada dokumentacije koja prethodi konzervatorsko-restauratorskim zahvatima,
nastavak radova koji su u završnoj fazi, neovisno o stupnju ugroženosti,
visok znanstveni značaj nalazišta i nalaza,
postojanje sredstava sufinanciranja (osobito ako su znatno veća od sredstava koja se traže od MK),
programi s prioritetne liste proizašle iz zajedničkog programa Vijeća Europe i Europske komisije,
zastupljenost nalazišta s cijelog teritorija RH.