Dramska umjetnost - kazališni i plesni amaterizam (pregled sa stanjem 24.11.2021.)


Dramska umjetnost - kazališni i plesni amaterizam   .pdf  (pregled sa stanjem 24.11.2021.)
 


(Analiza sa stanjem 8.2.2021.)
Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2021. godinu profesionalnoj kazališnoj djelatnosti, te kazališnom i plesnom amaterizmu od ukupno  prijavljenih 480 programa s potraživanjem od približno 47 mil. kn, odobren je 361 program u ukupnom iznosu od 21.287.600,00 kn. Odbijeno je 119 programa.
 
Programska djelatnost 2021.
ODOBRENO
Profesionalna kazališna djelatnost 20.336.100,00 kn
288 programa
Kazališni i plesni amaterizam 951.500,00 kn
73 programa
UKUPNO: 21.287.600,00 kn
361 programa
 
 
Kulturno vijeće za dramsku i plesnu umjetnost te izvedbene umjetnosti, u sastavu: Miran Hajoš, predsjednik, Perica Martinović, Jasminka Mesarić i Saša Božić, vrednovalo je programe profesionalne kazališne djelatnosti i kazališnog amaterizma, u skladu s Kriterijima i Smjernicama i načelima rada Kulturnog vijeća.

Stručno povjerenstvo za suvremeni ples i pokret, u sastavu: Matija Ferlin, predsjednik, Ksenija Zec i Andreja Jeličić, vrednovalo je programe suvremenog plesa i pokreta, kao i programe plesnog amaterizma vodeći se Smjernicama i načelima rada Povjerenstva.

U kazališnom i plesnom amaterizmu od prijavljenih 137 programa s potraživanjem od približno 5 mil. kn odobreno je ukupno 73 programa u iznosu od 951.500,00 kn.
Podržani su programi festivala i manifestacija, gostovanja i redovni programi raznih amaterskih udruga. Od toga u plesnom amaterizmu od 26 prijavljena programa odobreno je 136.000,00 kn za 13 programa – festivali i manifestacije, gostovanja i redovni program.
 
Potprogramska djelatnost 2021. ODOBRENO
Festivali/manifestacije 454.000,00 kn
23 programa
Gostovanja 45.000,00 kn
2 programa
Redovni program 452.500,00 kn
48 programa
UKUPNO: 951.500,00 kn
73 programa
 
Uzimajući u obzir epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom koronavirusa koja donosi izazove u planiranju, provedbi i dostupnosti programa te mobilnosti umjetnika, prijavljeni programi su vrednovani, uz uobičajene kriterije i smjernice, ali i sukladno novim okolnostima. U tom smislu smanjena su sredstva za programe kazališnog i plesnog amaterizma dajući prioritet financiranju programa profesionalnih samostalnih i nezavisnih umjetnika.
 
Napominjemo da će se Ugovori za manifestacije generirati sukladno epidemiološkim mjerama koje će bit na snazi.
 
Kulturno vijeće za dramske i plesne te izvedbene umjetnosti je, kao temeljne prioritete istaknulo kvalitetu programa (izvrsnost), lokalni razvoj i doprinos kulturnom životu zajednice. Vijeće se vodilo i smjernicama kontinuiteta programa, mjerljivih rezultata, programske raznovrsnosti, regionalne i lokalne zastupljenosti, umreženosti i šire vidljivosti programa, inovativnosti, angažiranosti,

Isplate sredstava temeljem ugovora o korištenju sredstava Ministarstva za 2021. za korisnike s odgođenim programima iz 2020. (temeljem Odluke Vlade RH od 24.3.2020.) realizirat će se po izvršenju ugovornih obveza odnosno ostvarenju programa financiranih u 2020.