Rezultati Javnog poziva za dodjelu stimulacija autorima za najbolja ostvarenja na području književnog stvaralaštva i prevoditeljima za najbolja ostvarenja na području književnog prevodilaštva u 2019. i 2020. godini


Rezultati Javnog poziva za dodjelu stimulacija autorima za najbolja ostvarenja na području književnog stvaralaštva i prevoditeljima za najbolja ostvarenja na području književnog prevodilaštva u 2019. i 2020. godini  .pdf  (pregled sa stanjem u rujnu 2021.) Javni poziv za dodjelu stimulacija autorima za najbolja ostvarenja na području književnog stvaralaštva i prevoditeljima za najbolja ostvarenja na području književnog prevodilaštva u 2019. i 2020. godini bio je otvoren od 22. travnja do 22. svibnja 2021. godine.

Nakon revizije modela dodjele stimulacija za najbolja književna i prevoditeljska ostvarenja u dogovoru sa strukovnim udrugama, javni je poziv ove godine po prvi put proveden na nov način kojim se nastoji spojiti javnu percepciju objavljenog djela što uključuje kritike i prikaze u medijima te autorske nastupe na manifestacijama i festivalima s prosudbom stručnog povjerenstva sastavljenog od članova strukovnih udruga.

Na Javni poziv pristigle su ukupno 73 prijave, što uključuje 22 prevoditeljska projekta te 12 djela za djecu i mlade. Za sva prijavljena djela autori koji su se samostalno prijavljivali dostavili su, sukladno natječajnim propozicijama, pregled objavljenih tekstova i kritika te podatke o nastupima na manifestacijama i festivalima, odnosno recenzije relevantnih stručnjaka.Povjerenstvo koje je tijekom ljetnih mjeseci imalo priliku pročitati i procijeniti sve prijavljene knjige te na temelje pročitanog, ali i na temelju uvida u natječajnu dokumentaciju, donijeti prijedlog za dodjelu stimulacija radilo je u sljedećem sastavu:
 
•  Tugomir Ratimir Bjelčić, Hrvatsko društvo književnika za djecu i mlade
•  Monika Herceg, Hrvatsko društvo pisaca
•  Josip Ivanović, Društvo hrvatskih književnih prevodilaca
•  Ljiljana Ivić, Knjižnice grada Zagreba
•  Davor Šalat, Društvo hrvatskih književnika
 
Na temelju njihovog prijedloga ministrica je donijela odluku o dodjeli stimulacija za 10 prevoditelja i 20 autora za najbolja ostvarenja na području književnog i prevoditeljskog stvaralaštva u 2019. i 2020. godini.

Prevoditeljima se dodjeljuju stimulacije za prijevode s ruskoga, poljskoga, portugalskoga, hebrejskoga i po dva prijevoda s njemačkoga, engleskoga i francuskoga. Stimulacije se dodjeljuju za prijevode sedam romana, dvije knjige eseja te jedne zbirku poezije.

Autorima djela izvorno pisanih na hrvatskom jeziku dodjeljuje se 20 stimulacija iz kojih se izdvaja pet djela namijenjenih djeci i mladima. Najveći broj stimulacija dodjeljuje se za romane (9), a slijedi 5 zbirki poezije, 3 knjige priča, 2 slikovnice i jedna knjiga eseja.S velikim zadovoljstvom možemo istaknuti da su među djelima za koja se dodjeljuju stimulacije ona koja su već dobila brojne nagrade i koje su pisali istaknuti i prepoznati književnici, ali i ona koja su djela, ponekad čak i prvijenci, mlađih autora čiji ćemo značaj i književne potencijale u budućnosti još više upoznati.

Smatramo da ovaj izbor autora i njihovih djela za koja im se dodjeljuju stimulacije za najbolja ostvarenja u 2019. i 2020. godini predstavlja relevantan prikaz hrvatske suvremene književne scene te da se ovaj novi model vrednovanja, unatoč kritikama i polemikama koje je izazvao po objavi, može smatrati dobrim korakom prema objektivnosti koja će voditi stimuliranju onih zaista najboljih.