Smjernice za suvremeni ples i pokret

Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2021. godinu

Prema članku 3. Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2021. godinu Kulturno vijeće će uzeti u obzir navedene upute, a vezano uz epidemiološku situaciju uzrokovanu pandemijom koronavirusa.

PRIORITETI
Temeljni prioriteti Povjerenstva za dodjelu sredstava pri ocjenjivanju programa odnosili su se na kvalitetu programa, lokalni razvoj, edukaciju i istraživačke rezidencije.

Prilikom uvida u dosadašnje sufinanciranja uočili smo da je došlo do disperzije sredstava, koja se dodjeljuju u minimalnim iznosima velikom broju prijavitelja. Ovo Povjerenstvo nastojalo je uvećati sredstva prijaviteljima s već zapaženim recentnim postignućima u umjetničkom području suvremenog plesa te s mjerljivim doprinosom razvoju šire kulturne slike RH.

Nadalje, Povjerenstvo prepoznaje i stimulira važnost poticanja razvoja programa u lokalnim sredinama koji doprinose decentralizaciji kulturno-umjetničke djelatnosti u području plesne umjetnosti. Prijavitelji koji djeluju u sredinama koje nemaju produkciju i distribuciju programa, ili su one nedostatne, kao i briga lokalne uprave, a koji pritom zadovoljavaju kvalitativne kriterije programa bit će podržani kao prioritetni programi.

Povjerenstvo je prepoznalo angažman prijavitelja koji kroz organizaciju edukacijskih i istraživačkih rezidencija značajno unaprjeđuju kvalitetu plesne umjetnosti, rade na razvoju publike te doprinose rastu općenite kvalitete programa. Povjerenstvo također smatra iznimno vrijednima programe onih organizacija, koje okupljaju mlade i neafirmirane umjetnike. U nedostatku drugačijeg "institucionalnog" rješavanja prelaska iz umjetničkog obrazovanja u umjetničku proizvodnju, ovim programima mladi umjetnici dobivaju priliku za rad i predstavljanje na profesionalnoj sceni.

Napomena: U idućoj godini festivali nisu prioritet programske strategije ovog Povjerenstva, jer je uočena prekomjerna festivalska djelatnost s nejasnim estetskim uporištima koji nisu jasno i u dovoljnoj mjeri objašnjeni. Premda nemamo namjeru osporiti općenitu važnost festivalske produkcije, mislimo da je potrebno redefinirati realne potrebe, selekciju ponuda, te efekte festivalskih programa i razinu njihovog dopiranja do šire zajednice.
 
NAČELA

Načelo profesionalnosti:
Prihvatljive programe mogu predlagati isključivo nositelji s profesionalnim kompetencijama koji su registrirani u očevidniku kazališta ili koje zastupaju strukovne udruge. Također, prilikom odabira umjetnika koji će biti angažirani na provedbi predloženog programa, dominantno bi morali prevladavati umjetnici s profesionalnim statusom. Sve programe koji ne podržavaju ovo načelo treba uputiti na druge izvore financiranja, primjerice na amaterizam, turističku zajednicu, obrazovne institucije i lokalne uprave.
 
Načelo komplementarnosti
Iz državnog proračuna se u posljednjih 20 godina kontinuirano povećavaju sredstva za plesnu umjetnost, no gospodarska kriza koja je zahvatila zemlju u proteklom desetljeću znatno je otežala i usporila taj proces. Iako je takvo stanje izazvalo određeni zastoj u razvoju programa plesne scene, istodobno je potaknulo umjetnike da se intenzivnije aktiviraju u korištenju izvora iz dostupnih domaćih i europskih izvora. Organizacije i pojedince koji su ulagali u razvoj produkcijskih kapaciteta te tako ojačali financijsku sigurnost i zajamčili provedbu programa kroz komplementarne izvore financiranja (Zaklada „Kultura nova“, Poduzetništvo u kulturi, Ruksak pun kulture, EU projekti te ostale sukladne platforme financiranja) treba visoko ocijeniti i poticati na daljnji razvoj kapaciteta. Prijedloge koje su podnijele organizacije koje se oslanjaju isključivo na financiranje Ministarstva kulture i medija, slabeći tako vlastite kapacitete i održivost programa, treba smatrati neprihvatljivima. Iznimno se mogu prihvatiti programi iz lokalnih sredina koji zadovoljavaju kvalitativne kriterije ali ih lokalna uprava ne prepoznaje kao javnu potrebu.

Načelo kontinuiteta
Načelo kontinuiteta odnosi se na prijavitelje koji djeluju u dužem vremenskom razdoblju i sustavno su razvijali programske i organizacijske kapacitete te redovito distribuirali radove, djela i projekte. Pozitivnu evaluacija zavrjeđuju i oni programi koji  se odnose na stvaranje kvalitativnih preduvjeta za razradu i propitivanje novih umjetničkih ideja i praksi. Od prijavitelja s dužim prisustvom na sceni također se očekuje kontinuitet umrežavanja u Republici Hrvatskoj i međunarodnoj sceni, kao i kontinuitet programske razmjene i suradnje te širenje i razmjena znanja, iskustava i dobre prakse.

Načelo poticanja razvoja mladih umjetnika
Sukladno razvoju sustavnog visokog obrazovanja u polju plesne umjetnosti potrebno je podržati i poticati pozitivno okruženje za prihvaćanje mladih diplomiranih plesnih umjetnika, odnosno budućih nositelja razvoja plesne umjetnosti u Hrvatskoj. Programe u kojima su angažirani netom diplomirani plesni umjetnici, treba evaluirati s posebnom pažnjom, uz njihovo istodobno poticanje minimalnim sredstvima na samostalno djelovanje i razvoj vlastitih organizacijskih kapaciteta. Ovo načelo odnosi se na visokoobrazovane umjetnike koji su više/visoko obrazovanje stekli ili u Hrvatskoj ili na međunarodnim školama, s ciljem omogućavanja rada dobno najpotentnijim plesnim umjetnicima - domaćim diplomantima, kao i poticanjem povratka diplomanata nakon školovanja na stranim certificiranim ustanovama.

Načelo razvoja publike
Ovo načelo podrazumijeva razvoj raznolikih i primjenjivih pristupa, metoda i alata aktivnog uključivanja i sudjelovanja publike u planiranju, programiranju, upravljanju, stvaranju, produkciji, prezentaciji i evaluaciji kulturnih i umjetničkih aktivnosti te poticanje sudjelovanje i uključivanje marginaliziranih i podzastupljenih skupina. Istodobno, ovim načelom ne treba favorizirati komercijalne programe nekvalitetnog  sadržaja koji privlače široku publiku, jer bi to dovelo do devalvacije kvalitete sadržaja.
 
Načelo reciprociteta
Ovo načelo odnosi se na rast i razvoj međunarodne suradnje prema uravnoteženoj praksi dolazne i odlazne politike. Prijavitelji koji sredstvima Ministarstva kulture i medija financiraju jedino dolazak međunarodnih umjetnika i organizacija, a bez uzvratnog predstavljanja vlastitog rada na međunarodnoj sceni ne mogu ostvariti financiranje u punom potraživanju.
 
SMJERNICE

Kvalitativne smjernice:
1.    Kritičnost i refleksivnost: analitičko i kritičko preispitivanje i prikazivanje kulturnog, umjetničkog, društvenog, ekonomskog, političkog, povijesnog, etičkog i/ili ideološkog okruženja u kojima se djeluje.
2.    Angažiranost: utjecaj na umjetničko, kulturno, društveno, etičko, okruženje te angažiranje većeg broja umjetnika u projektima.
3.    Inovativnost: korištenje novih pristupa, materijala, metoda, formata, medija i/ili otvaranje novih pogleda, shvaćanja, orijentacija u području suvremene plesne umjetnosti.
4.    Istraživački pristup: procesi i postupci ispitivanja, pronalaženja, otkrivanja, razvijanja, opisivanja, objašnjavanja, interpretiranja novih funkcija, koncepcija i metoda.
5.    Razvoj publike: transparentan proces razvoja publike, stvaranje projekata namijenjenih djeci i podzastupljenim skupinama, razvoj edukativnih projekata za širu stručnu zajednicu.
6.    Međunarodna vidljivost: pozicioniranje na europskoj i međunarodnoj suvremenoj plesnoj sceni kroz predstavljanje projekata, organizacija i pojedinaca.
7.    Uključivost: Uključivanje većeg broja profesionalnih izvedbenih umjetnica i umjetnika različitih generacija. U trenutnim epidemiološkim okolnosti i ograničenjima prednost će imati produkcije koje angažiraju samostalne umjetnike i freelancere.

Kvantitativne smjernice
1.    Jasno i čitko ispunjena prijavnica isključivo na hrvatskom jeziku.
2.    Razrađeni svi troškovi projekta.
3.    Uredno izvršene obaveze iz prethodnog razdoblja.
4.    Ispunjavanje uvjeta o profesionalnom statusu.