Rezultati Javnog poziva za predlaganje programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu (pregled sa stanjem u travnju 2022.)


Razvoj publike u kulturi 2022.  .pdf  (pregled sa stanjem u travnju 2022.)
 

Na Javni poziv za dodjelu potpora programima koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu prispjelo je 555 prijava od kojih je odobreno 93 programa (kazalište: 15 programa; film: 13 programa; ples: 11 programa; knjiga: 12 programa; glazba: 13 programa; vizualna: 9 programa; muzeji i kulturna baština: 8 programa; interdisciplinarni programi: 12 programa).

Sve prijavljene programe vrednovalo je Stručno povjerenstvo za odabir programa koji potiču razvoj publike u kulturi u Republici Hrvatskoj za 2022. godinu u sastavu: Joško Ševo, Dario Poljak, Martina Granić, Petra Zlonoga, Valentina Radoš i Evelina Rudan Kapec.

Pri ocjenjivanju programa vodilo se računa o kvaliteti, izvornosti i inovativnost  predloženog programa, promicanju interkulturnog dijaloga, stručnoj utemeljenosti i  ekonomičnosti. Pri odabiru programa, osim navedenih kriterija, vodilo se računa i o regionalnoj rasprostranjenosti, podržali su se programi kojima je cilj razvoj publike u kulturi, a sadrže neke od sljedećih programskih aktivnosti:

- stvaranje angažirane publike koja će sudjelovati u umjetničkim i kulturnim događanjima u formalnom i neformalnom okruženju,
- omogućavanje pristupa kulturnim i umjetničkim programima u prometno slabije povezanim područjima, povećanje sudjelovanja u kulturi ranjivih skupina (djeca i mladi, srednja i starija generacija, osobe s invaliditetom, jezične i nacionalne manjine, stanovnici rijetko naseljenih područja i područja od posebne državne skrbi i sl.)
 - povećanje vidljivosti kulture u tehnološko-medijskom prostoru na inovativan i kreativan način;  razvoj modela za interaktivnu komunikaciju s publikom putem digitalnih sadržaja (npr. aplikacije, video igre, programski kanali - live streaming, digitalne platforme i sl.)
- istraživanja (npr. segmentacija publike, definiranje ciljne skupine i njezinih potreba), razmjena znanja (inovativan i interdisciplinarni pristup) i stvaranje potencijalnih partnerstva u području razvoja publike, aktivnosti vezane uz edukaciju
- osmišljavanje i provedba suradničkih praksi s ciljem uključivanja šire zajednice u razvoj kulturnih sadržaja
- osmišljavanje inovativnih pristupa u uspostavljanju komunikacije s umjetničkim djelima
- poticanje umjetnika i organizacija u kulturi i umjetnosti na razvoj postojeće te stvaranje nove publike.

Programi će se provoditi u gradovima i mjestima: Aljmaš, Andrijaševci, Beli Manastir, Bizovac, Bjelovar, Blato, Bol, Cres, Čabar, Čazma, Dalj, Darda, Delnice, Dubrovnik, Duga Resa, Đakovo, Erdut, Garešnica, Gornja Stubica, Gospić, Grubišno Polje, Gvozd, Glina, Hum na Sutli, Hvar, Ilok, Imotski, Josipdol, Karlovac, Klanjec, Knin, Komiža, Koprivnica, Korčula, Kraljevec na Sutli, Krk, Krvarsko, Kumrovec, Labin, Lokve, Lovas, Makarska, Mali Lošinj, Mljet, Mrkopalj, Nova Gradiška, Novi Marof, Novska, Ogulin, Osijek, Otočac, Pakrac, Pazin, Petrinja, Plaški, Poreč, Požega, Pula, Rab, Rijeka, Sali, Sisak, Slatina, Slavonski Brod, Slunj, Split, Strizivojna, Svetvinčenat, Šibenik, Šipan, Topusko, Varaždin, Vela Luka, Velika Gorica, Vinkovci, Vis, Vodnjan, Vojnić, Vrbnik, Zabok, Zadar, Zagreb, Zaprešić, Županja i drugima.

Ministarstvo kulture i medija osiguralo je ukupno 2.177.484,56 kuna za provedbu programa razvoja publike u kulturi u Republici Hrvatskoj u 2022. godini.