Vizualne umjetnosti (pregled sa stanjem 3.3.2022.)


Odobreni programi vizualnih umjetnosti  .pdf  (pregled sa stanjem 3.3.2022.)
 

(pregled sa stanjem 21.1.2022.)

Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu u programskoj djelatnosti vizualnih umjetnosti pristiglo je 338 prijava od kojih je za financiranje  odobreno 214 programa u iznosu od 4.035.000,00 kn.

Ciljevi potpore promicanju vizualnih umjetnosti su poticanje suvremenog vizualnog stvaralaštva, unaprjeđenje i zaštita slobode vizualnog djelovanja, potpora umjetničkim događanjima, očuvanje likovne nacionalne baštine i kulturne raznolikosti te poticanje razvoja i promidžbe vizualnih umjetnosti.
 
VIZUALNE UMJETNOSTI U 2022. GODINI
Programsko područje Odobreno Iznos (kn)
Izložbeni programi         141 2.875.000,00
Likovne manifestacije           33 679.000,00
Edukativni programi           40 481.000,00
Ukupno         214 4.035.000,00
 
 
Prijavljene programe razmatralo je i vrednovalo Kulturno vijeće za vizualne umjetnosti u sastavu: prof. art. Viktor Popović, predsjednik, Vanja Babić, red. prof. art. Zoltan Novak, dr. sc. Snježana Pintarić i Valentina Radoš.

Programi su razmatrani i vrednovani sukladno temeljnim kriterijima koji su propisani člankom 7. Pravilnika o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, br. 55/16) te smjernicama za vrednovanje programa vizualnih umjetnosti. Posebno su podržani programi koji pokazuju kontinuitet umjetničkog djelovanja i pridonose kulturnom razvitku u cjelini, zatim programi koji imaju nacionalni karakter, pridonose decentralizaciji kulturnih aktivnosti i programi strukovnih udruženja te partnerski i suradnički programi. Podržani programi uključuju izložbene programe, organizaciju likovnih manifestacija te edukativne programe.

Uz navedene kriterije i smjernice prijavljeni programi vizualnih umjetnosti vrednovani su i sukladno okolnostima epidemiološke situacije uzrokovane pandemijom bolesti COVID-19  kao i posljedicama dvaju snažnih potresa što je rezultiralo smanjenom mobilnosti umjetnika i profesionalaca u području kulture te posebnim izazovima u planiranju, provedbi i dostupnosti programa.