Odobreni programi zaštite nepokretnih kulturnih dobara za 2022. godinu (pregled sa stanjem u prosincu 2022.)


Odobreni programi zaštite nepokretnih kulturnih dobara za 2022. godinu   .pdf  (pregled sa stanjem 14.12.2022.)
 

Na "Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu" za programe zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima prijavljeno je 926 programa.
 
Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva, procjene prioriteta i potreba te u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture i medija, za financiranje je uvršteno 345 programa u ukupnom iznosu od 64.578.938,75 kuna.
 
Prijedlog financiranja programa donesen je na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija RH te je prijedlog odobren od ministrice kulture i medija.
 
Programske aktivnosti provode se isključivo na području Republike Hrvatske, a prihvatljive vrste programa obuhvaćaju:
 
 1. prijava za prethodna istraživanja (konzervatorska, restauratorska i sl.)
 2. prijava za izradu potrebne dokumentacije (snimak postojećega stanja, izvedbeni projekt, konzervatorski elaborat, troškovnik zaštitnih istraživanja i sva potrebna dokumentacija potrebna za izvođenje radova)
 3. prijava za izvođenje radova.
 
Ocjena opravdanosti financiranja programa zaštite i očuvanja nepokretnih kulturnih dobara donosi se prema sljedećim kriterijima:
 1. programi za koje se traži izrada dokumentacije (konzervatorski elaborat sa smjernicama za obnovu i prezentaciju kulturnog dobra, arhitektonski snimak postojećeg stanja i idejni, glavni i izvedbeni projekt),
 2. programi zaštite i očuvanja za koje je pripremljena projektna dokumentacija za izvođenje radova,
 3. programi za koje se traži izrada dokumentacije za projekte koji će se financirati u okviru EU programa
 4. programi izrade dokumentacije koja prethodi konzervatorsko-restauratorskim zahvatima,
 5. programi s visokim stupnjem fizičke ugroženosti kulturnog dobra (osobito hitne intervencije),
 6. programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Republike Hrvatske,
 7. višegodišnji programi – nastavak radova koji su u završnoj fazi, neovisno o stupnju ugroženosti, i programi koji su se u prethodnom razdoblju uspješno izvršavali,
 8. osigurana sredstava sufinanciranja; potrebno je priložiti dokaz o sufinanciranju (npr. izjavu, odluku i sl.), osobito ako su sredstva veća od onih koja se traže od Ministarstva kulture i medija,
 9. programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara na prostoru od posebne državne skrbi,
 10. programi na kulturnom dobru koje ima visok stručni, znanstveni i nacionalni značaj
 11. programi zaštite i očuvanja koji uključuju mjere energetske učinkovitosti i ugradnje obnovljivih izvora energije.