Odobreni programi zaštite nematerijalnih kulturnih dobara u 2022. godini (pregled sa stanjem u lipnju 2022.)


Odobreni programi zaštite nematerijalnih kulturnih dobara u 2022. godini   .pdf  (pregled sa stanjem u lipnju 2022.)
 

Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu koji se odnose na zaštitu i očuvanje kulturnih dobara za programe zaštite nematerijalnih kulturnih dobara prijavljeno je 157 programa. 
 
Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva, procjene prioriteta, a uzimajući u obzir povoljniju epidemiološku situaciju i stvaranje uvjeta koji omogućuju i dozvoljavaju provedbu programa zaštite nematerijalnih kulturnih dobara i u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture i medija za financiranje uvršteno je 137 programa u ukupnom iznosu od 1.639.560,00 kuna.
 
Prijedlog financiranja programa donesen je na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske te je prijedlog razmatran i verificiran i odobren od ministrice kulture i medija.