Odobreni programi zaštite na pokretnim kulturnim dobrima - instrumentalni ustroj orgulja 2022. (pregled sa stanjem u lipnju 2022.)


Odobreni programi zaštite na pokretnim kulturnim dobrima - instrumentalni ustroj orgulja 2022.  .pdf  (pregled sa stanjem u lipnju 2022.)
 

Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2022. godinu za programe zaštite pokretnih kulturnih dobara – instrumentalni ustroj orgulja prijavljeno je 24 programa. 
 
Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva, procjene prioriteta i potreba te u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture i medija RH, za financiranje je uvršteno 11 programa u ukupnom iznosu od 3.718.000 kuna.
 
Prijedlog financiranja programa donesen je na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture i medija RH te je prijedlog odobren od ministrice kulture i medija.
 
Programske aktivnosti provode se isključivo na području Republike Hrvatske, a prihvatljive vrste programa obuhvaćaju:

- konzervatorsko-restauratorska istraživanja,
- izradu dokumentacije,
- izvođenje radova (restauracija, konzervacija i dr.).
 
Ocjena opravdanosti financiranja programa pokretne baštine – instrumentalni ustroj orgulja donesena je na temelju sljedećih kriterija:
 
  1. programi s visokim stupnjem fizičke ugroženosti kulturnog dobra (osobito hitne intervencije)
  2. programi čiji je nastavak radova u završnoj fazi, neovisno o stupnju ugroženosti, kao i programi koji su se u prethodnom razdoblju uspješno izvršavali
  3. programi zaštite i očuvanja za koje je pripremljena dokumentacija o izvršenim istražnim radovima, te konzervatorsko-restauratorski elaborat za izvođenje radova
  4. programi istražnih radova i izrade dokumentacije o istražnim radovima koji prethode konzervatorsko-restauratorskim zahvatima
  5. programi obnove i prezentacije kulturnog dobra od značaja za zajednicu za koje su izrađene konzervatorske smjernice
  6. programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Republike Hrvatske
  7. programi zaštite i očuvanja za koje su osigurana sredstva sufinanciranja (potrebno priložiti dokaz o sufinanciranju, npr. izjavu, odluku i sl.), osobito ako su sredstva veća od onih koja se traže od Ministarstva kulture i medija
  8. programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara na prostoru od posebne državne skrbi
  9. programi na kulturnom dobru koje ima visok stručni, znanstveni i nacionalni značaj.