Dramska umjetnost - profesionalna kazališta (pregled sa stanjem 23.12.2019.)


Dramska umjetnost - profesionalna kazališta  .pdf (pregled sa stanjem 23.12.2019.)

 

Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu iz područja dramske (profesionalna kazališna djelatnost i  kazališni i plesni amaterizam) i plesne umjetnosti (programi suvremenog plesa i pokreta) od ukupno 557 prijavljenih programa s potraživanjem od oko 51,3 mil. kn, odobreno je 447 programa u ukupnom iznosu od 23.814.860,00 kn. Odbijena su 110 programa.
 
Kulturno vijeće za dramske i plesne te izvedbene umjetnosti je, kao temeljne prioritete istaknulo kvalitetu programa (izvrsnost), lokalni razvoj i doprinos kulturnom životu zajednice. Uz načelo profesionalizma, komplementarnosti, poticanje razvoja mladih umjetnika i razvoja publike, Vijeće se vodilo i smjernicama kontinuiteta programa, mjerljivih rezultata, uključivosti većeg broja profesionalnih umjetnika različitih generacija, programske raznovrsnosti, regionalne i lokalne zastupljenosti, umreženosti i šire vidljivosti programa, inovativnosti, angažiranosti, nastojanja na podizanju produkcijskih kapaciteta, međunarodne iskoristivosti programa i dr.
 
U profesionalnoj kazališnoj djelatnosti podržani su programi festivala (manifestacija)-nacionalnih i ostalih festivala raznih programskih koncepcija, gostovanja javnih i privatnih kazališta, programi lokalne organizacije kazališnih gostovanja, redovni programi nacionalnih kazališta, programi strukovnih udruga i drugi kazališni programi (kazališno-znanstveni skupovi, natječaji, nagrade),  a osobita pozornost dana je pripremi predstava javnih (regionalnih) kazališta i privatnih kazališta (umjetničkih organizacija), kao poticaj regionalnom kulturnom razvoju i nezavisnoj sceni. U području kazališnog i plesnog amaterizma odobreni su programi festivala (i manifestacija), gostovanja i redovni programi raznih amaterskih udruga. Kao zasebna programska kategorija financiran je plesni amaterizam (od 25 prijavljena programa plesnog amaterizma odobreno je 196.000,00 kn za 13 programa – manifestacije, gostovanja i redovni program).

Stručno povjerenstvo za suvremeni ples i pokret istaknulo je temeljne prioritete kojima su se vodili pri ocjenjivanju programa: kvaliteta programa, lokalni razvoj, edukacija i istraživačke rezidencije. Povjerenstvo je nastojalo uvećati sredstva prijaviteljima s već zapaženim recentnim postignućima u umjetničkom području suvremenog plesa te s mjerljivim doprinosom razvoju šire kulturne slike RH. Istaknulo je važnost poticanja razvoja programa u lokalnim sredinama koji doprinose decentralizaciji, zatim angažman prijavitelja koji kroz organizaciju edukacijskih i istraživačkih rezidencija značajno unaprjeđuju kvalitetu plesne umjetnosti, rade na razvoju publike te doprinose rastu općenite kvalitete programa. Povjerenstvo je također dalo podršku  vrijednim programima onih organizacija, koje okupljaju mlade i neafirmirane umjetnike. Pri ocjenjivanju programa izdvojena su načela profesionalnosti, komplementarnosti, programskog kontinuiteta, poticanje razvoja mladih umjetnika, razvoj publike i načelo reciprociteta. 

Kulturno vijeće za dramsku i plesnu te izvedbene umjetnosti, u sastavu: Goran Grgić, predsjednik, Perica Martinović, Jasminka Mesarić, Miran Hajoš i Saša Božić, vrednovalo je programe profesionalne kazališne djelatnosti i kazališnog amaterizma, u skladu s Kriterijima i Smjernicama i načelima rada Kulturnog vijeća.

Stručno povjerenstvo za suvremeni ples i pokret, u sastavu: Matija Ferlin, predsjednik, Ksenija Zec i Andreja Jeličić, vrednovalo je programe suvremenog plesa i pokreta, kao i programe plesnog amaterizma vodeći se Smjernicama i načelima rada Povjerenstva.

 
Programska djelatnost 2020.
ODOBRENO
Profesionalna kazališna djelatnost 20.021.400,00 kn
272 programa
Kazališni i plesni amaterizam 1.144.500,00 kn
95 programa
Suvremeni ples i pokret 2.648.960,00 kn
80 programa
UKUPNO: 23.814.860,00 kn
447 programa
 
 
 
U profesionalnoj kazališnoj djelatnosti od prijavljenih 317 programa s potraživanjem od oko 40,6 mil. kn odobreno je 272 programa u iznosu od 20.021.400,00 kn.
 
PROFESIONALNA KAZALIŠNA DJELATNOST
 
POTPROGRAMSKA DJELATNOST 2020. ODOBRENO
Festivali/manifestacije 9.390.000,00 kn
60 programa
Gostovanja-javna kazališta 189.500,00 kn
16 programa
Gostovanja-privatna kazališta 1.133.500,00 kn
42 programa
Lokalna organizacija kazališnih gostovanja 354.000,00 kn
32 programa
Redovni program-javna kazališta 1.491.000,00 kn
22 programa
Nacionalna kazališta 5.750.000,00 kn
4 programa
Priprema predstava-privatna kazališta 1.496.000,00 kn
76 programa
Ostali programi 217.400,00 kn
20 programa
Ukupno 20.021.400,00 kn
272 programa