Poticanje stvaralaštva vizualnih umjetnika u 2020. (pregled sa stanjem 13.10.2020.)