Muzejsko-galerijska djelatnost (pregled sa stanjem 31.12.2019.)


Muzejsko-galerijska djelatnost  .pdf (pregled sa stanjem 31.12.2019.)
 

Nakon provedenog Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2020. godinu/muzejska djelatnost, razmatrano je 472 prijedloga programa muzejske djelatnosti od kojih je odobreno 259 programa u ukupnom iznosu od 4.694.500,00 kn.

Prijavljeni programi muzejske djelatnosti za 2020. godinu razmatrani su i vrednovani prema Smjernicama za vrednovanje muzejskih programa Hrvatskog muzejskog vijeća i temeljnim kriterijima utvrđenima Pravilnikom o izboru i utvrđivanju programa javnih potreba u kulturi (Narodne novine br. 55/16).
           
Pri pregledu programa posebno su se podržali:

 - programi muzejskih ustanova koji su svoju programsku koncepciju profilirali i usmjerili prema osnovnoj djelatnosti muzeja, odnosno prema obradi, zaštiti, istraživanju i prezentaciji vlastitog fundusa te podizanju razine inventiranosti muzejske građe;
 - programi koji uključuju intenziviranje suradnje i razmjenu između muzeja, odnosno organizaciju zajedničkih izložbi i ostalih projekata kao i međunarodnih izložbi, vodeći pri tom računa o reciprocitetu pri razmjeni izložbi i snošenju troškova;
 - programske djelatnosti izložbi i izložbi iz fundusa te pedagoško-interaktivni programi usmjereni prema kreativnom i interaktivnom odnosu s publikom različitih uzrasta te društvenih i obrazovnih skupina;
 - programi muzejskih ustanova s obzirom na stupanj obrade i inventiranosti muzejske građe, verificiranost muzeološke koncepcije stalnog postava i registraciju muzejskih i galerijskih zbirki (utvrđivanje svojstva kulturnog dobra).