Odobreni programi zaštite pokretnih etnografskih kulturnih dobara za 2020. godinu (pregled sa stanjem 22.5.2020.)


Odobreni programi zaštite pokretnih etnografskih kulturnih dobara .pdf (pregled sa stanjem 22.5.2020.)
 

Na "Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu" za programe zaštite pokretnih etnografskih kulturnih dobara prijavljeno je 9 programa, a ukupna financijska potraživanja iznosila su 392.210,00 kn.

Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva, procjene prioriteta i potreba te revizije financiranja, a temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske o mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa i  Odluke o odgodi izvršenja ugovorenih programa javnih potreba u kulturi i uvjetima isplate sredstava za odobrene programe u posebnim okolnostima, koju je Ministarstvo kulture donijelo 24. ožujka  2020. godine, kao i uvjetima nastalim nakon potresa u Zagrebu 22. ožujka 2020., u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture za financiranje uvršteno je 9 programa u ukupnom iznosu od 204.500,00 kn.

Prijedlog financiranja programa donesen je na temelju stručnog mišljenja nadležnih konzervatorskih odjela i Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture Republike Hrvatske te je prijedlog razmatran i verificiran od strane Hrvatskog vijeća za kulturna dobra i odobren od ministrice kulture.
 
Programske aktivnosti provode se isključivo na području Republike Hrvatske, a prihvatljive vrste programa obuhvaćaju:
- izradu dokumentacije,
- konzervatorsko-restauratorska istraživanja,
 - izvođenje radova (fumigacija, restauracija, konzervacija).
 
Ocjena opravdanosti financiranja programa zaštite pokretnih etnografskih kulturnih dobara donesena je na temelju sljedećih kriterija:
1. programi s visokim stupnjem fizičke ugroženosti kulturnog dobra (osobito hitne intervencije)
2. programi čiji je nastavak radova u završnoj fazi, neovisno o stupnju ugroženosti, kao i programi koji su se u prethodnom razdoblju uspješno izvršavali
3. programi zaštite i očuvanja za koje je pripremljena dokumentacija o izvršenim istražnim radovima, te konzervatorsko-restauratorski elaborat za izvođenje radova
4. programi istražnih radova i izrade dokumentacije o istražnim radovima koji prethode konzervatorsko-restauratorskim zahvatima
5. programi obnove i prezentacije kulturnog dobra od značaja za zajednicu za koje su izrađene konzervatorske smjernice
6. programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara u vlasništvu Republike Hrvatske
7. programi zaštite i očuvanja za koje su osigurana sredstva sufinanciranja (potrebno priložiti dokaz o sufinanciranju, npr. izjavu, odluku i sl.), osobito ako su sredstva veća od onih koja se traže od Ministarstva kulture
8. programi zaštite i očuvanja kulturnih dobara na prostoru od posebne državne skrbi
9. programi na kulturnom dobru koje ima visok stručni, znanstveni i nacionalni značaj.