Knjižnična djelatnost - Razvojni programi i projekti (pregled sa stanjem 20.12.2019.)


Knjižnična djelatnost - Razvojni programi i projekti  .pdf  (pregled sa stanjem 20.12.2019.)

 
Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu, za programsko područje knjižnične djelatnosti, pristiglo je 398 prijava, od kojih je odobreno financiranje 358 programa.
 
Na temelju obveznih godišnjih financijskih izvješća, koja sukladno ugovorima o financiranju Ministarstvu kulture dostavljaju korisnici, izvješća županijskih matičnih službi koja ujedinjuje Matična služba za narodne knjižnice Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu te statističkih podataka prikupljenih iz Sustava jedinstvenoga elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica, Služba za knjižničnu djelatnost analizirala je poslovanje svih narodnih knjižnica u Republici Hrvatskoj te cjelokupne knjižnične djelatnosti u području narodnih knjižnica kao podlogu za kriterije vrednovanja programa pristiglih na Poziv za predlaganja programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2020. godinu / knjižnične djelatnosti.
Hrvatsko je knjižnično vijeće na toj podlozi, na svojoj 5. sjednici održanoj u četvrtak, 28. studenoga 2019., petak, 29. studenoga 2019., i ponedjeljak, 2. prosinca 2019., donijelo kriterije vrednovanja programa knjižnične djelatnosti:
 • pozitivna ocjena izvršenja programa za prethodnu godinu vezano uz sve podmirene obveze prema Ministarstvu kulture
 • posebnost županijskih matičnih knjižnica koje su, na temelju Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti i Pravilnika o matičnoj djelatnosti, nositelji i pokretači knjižnične djelatnosti u područjima svoje matičnosti
 • broj stanovnika određenoga područja na kojemu djeluje knjižnica
 • broj članova knjižnice
 • broj knjiga u fondu pojedine knjižnice
 • obrtaj fonda knjižnice (broj posudbi u knjižnici i izvan knjižnice)
 • broj virtualnih posjeta knjižnici
 • usklađenost sa Standardima za narodne knjižnice
 • proširenje djelatnosti
 • osamostaljenje
 • pokretanje pozitivnih promjena u knjižničarstvu
 • zapaženo djelovanje u lokalnoj zajednici
 • inicijalna sredstva novim, tek osnovanim knjižnicama
 • dodatna sredstva knjižnicama koje imaju bibliobusnu službu.
Utvrđene su i dodatne smjernice za vrednovanje akcija i manifestacija te razvojnih programa u knjižničnoj djelatnosti:
 • inovativnost ponuđenoga programa
 • kontinuitet programa
 • dobivene nagrade ili priznanja
 • poticanje društvene inkluzije
 • važnost i potencijal za doprinos razvoju knjižnične djelatnosti
 • kvaliteta dosadašnjega rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa
 • prednost programima što ih izvode knjižnice, odnosno knjižničari samostalno ili u suradnji s vanjskim suradnicima koji u realizaciji programa sudjeluju volonterski ili međuinstitucionalnom suradnjom.
 
 
Knjižnična djelatnost
  Programi: Financirano: Postotak:
Akcije i
manifestacije u
knjižničnoj
djelatnosti
97 537.500,00 kn 3,02 %
Nabava knjižne i
neknjižne građe
u knjižnicama
226 16,718.500,00 93,65 %
Razvojni programi
(radionice, seminari
i stručno
usavršavanje
knjižničara)
36 593.000,00 kn 3,33 %
UKUPNO
FINANCIRANO:
359 17,849.000,00 100,00 %