Dramska umjetnost - suvremeni ples i pokret (pregled sa stanjem 23.12.2019.)

Dramska umjetnost - suvremeni ples i pokret  .pdf (pregled sa stanjem 23.12.2019.)
 

Na Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi RH za 2020. godinu iz područja dramske (profesionalna kazališna djelatnost i  kazališni i plesni amaterizam) i plesne umjetnosti (programi suvremenog plesa i pokreta) od ukupno 557 prijavljenih programa s potraživanjem od oko 51,3 mil. kn, odobreno je 447 programa u ukupnom iznosu od 23.814.860,00 kn. Odbijena su 110 programa.
 

Stručno povjerenstvo za suvremeni ples i pokret istaknulo je temeljne prioritete kojima su se vodili pri ocjenjivanju programa: kvaliteta programa, lokalni razvoj, edukacija i istraživačke rezidencije. Povjerenstvo je nastojalo uvećati sredstva prijaviteljima s već zapaženim recentnim postignućima u umjetničkom području suvremenog plesa te s mjerljivim doprinosom razvoju šire kulturne slike RH. Istaknulo je važnost poticanja razvoja programa u lokalnim sredinama koji doprinose decentralizaciji, zatim angažman prijavitelja koji kroz organizaciju edukacijskih i istraživačkih rezidencija značajno unaprjeđuju kvalitetu plesne umjetnosti, rade na razvoju publike te doprinose rastu općenite kvalitete programa. Povjerenstvo je također dalo podršku  vrijednim programima onih organizacija, koje okupljaju mlade i neafirmirane umjetnike. Pri ocjenjivanju programa izdvojena su načela profesionalnosti, komplementarnosti, programskog kontinuiteta, poticanje razvoja mladih umjetnika, razvoj publike i načelo reciprociteta. 


Stručno povjerenstvo za suvremeni ples i pokret, u sastavu: Matija Ferlin, predsjednik, Ksenija Zec i Andreja Jeličić, vrednovalo je programe suvremenog plesa i pokreta vodeći se Smjernicama i načelima rada. Od ukupno prijavljenih 111 programa s potraživanjem od oko 6,3 mil. kn, odobreno je 80 programa u iznosu od 2.648.960,00 kn.
 

 
Programska djelatnost 2020.
ODOBRENO
Profesionalna kazališna djelatnost 20.021.400,00 kn
272 programa
Kazališni i plesni amaterizam 1.144.500,00 kn
95 programa
Suvremeni ples i pokret 2.648.960,00 kn
80 programa
UKUPNO: 23.814.860,00 kn
447 programa
 
 

SUVREMENI PLES I POKRET
 
Potprogramska djelatnost 2020.  ODOBRENO
Festivali/manifestacije 845.000,00 kn
14 programa
Gostovanja 391.960,00 kn
17 programa
Priprema predstava 1.297.000,00 kn
44 programa
Ostali programi 115.000,00 kn
5 programa
UKUPNO: 2.648.960,00 kn
80 programa