Nacionalno sufinanciranje hrvatskih institucija koje sudjeluju u projektima programa Europske unije Kultura i Kreativna Europa u 2020.


Odobreni programi hrvatskih institucija -  projekti programa Kultura i Kreativna Europa u 2020. .pdf   (pregled sa stanjem 8.10.2020.)