Književne manifestacije (pregled sa stanjem 5.2.2020.)


Književne manifestacije  .pdf  (pregled sa stanjem 5.2.2020.)
 


Ministarstvo kulture već duži niz godina redovito sufinancira književne manifestacije koje se kontinuirano održavaju, a vezane su uz istaknute osobe i događaje hrvatske kulture.
Taj segment financiranja obuhvaća i programe promidžbe hrvatske knjige u inozemstvu, naročito u obliku sufinanciranja nacionalnih nastupa na inozemnim sajmovima knjiga.

Od posebnog su prioriteta manifestacije posvećene problematici suvremene hrvatske i svjetske književnosti koje uz festivalska događanja obuhvaćaju i tradicionalne manifestacije poput Goranovog proljeća, Knjige Mediterana, Galovićeve jeseni, Kaja v Zelini i drugih. Važan segment predstavljaju i književne nagrade koje se također redovno financiraju. Od nagrada mogu se izdvojiti nagrada Grigor Vitez, nagrada Ksaver Šandor Gjalski, nagrade Dana hrvatske knjige – Davidias, Judita i Slavić i druge.

U okviru Poziva za financiranje javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za programe književnih manifestacija zaprimljeno je 227 prijava. Od toga će se sufinancirati 144 programa u ukupnom iznosu od 4.286.900,00 kn
                                                                                                                        
Prijavljene programe vrednovalo je Kulturno vijeće za knjižnu, nakladničku i knjižarsku djelatnost u sljedećem sastavu: Lahorka Plejić Poje, predsjednica, Iva Grgić Maroević, Ivica Matičević, Nikola Petković i Katica Matković Mikulčić.

Kako bi se izbjeglo višestruko proračunsko financiranje istih programa sredstvima Ministarstva kulture nisu podržani oni programi koje u značajnijoj mjeri sufinancira Ministarstvo znanosti i obrazovanja ili koji su lokalnog karaktera, odnosno koje u većoj mjeri sufinancira lokalna zajednica.